Ny moderne salmesang

s15_elJazz&popsalmer5Det teologisk tunge stof bliver måske gjort lidt for let i Hans Anker Jørgensens i øvrigt udmærkede jazz- og popsalmetekster; med denne seneste samling følger en cd.

Hans Anker Jørgensen kan gøre enhver tung tekst let at gå til. Med et ordvalg så lige ud ad landevejen, som sagde det næsten sig selv. Men det ligefremme og naturlige er det sværeste at lave.

Når rimsmeden (hans eget udtryk) i de 24 salmer tager alvorlige samfundsproblemer og teologisk stof under bearbejdelse, skal man lige læse næste og næste vers med. Stoffet fænger.

Salmetekster i moderne sprogdragt

Taknemmelighed for alt det gudgivne (”For kroppens fryd og livets bud må jeg hver morgen takke Gud”) og gudskabte (”hvor er her smukt, må hjertet synge på sin flugt, på vandretur i mark og lund, i bil en rosa aftenstund”) går hånd i hånd med bekymringen for vores svigtende ansvarlighed over for samme og omsorgen for den svage (”Vi fik givet denne perle [= jorden] med dens luft og vand og muld til at mætte sultne maver og til at folde evner ud”).
Finurlighed (”Har du lys i pæren: Gud er lysets kilde! Giv Gud alene æren”) og et uhøjtideligt nutidigt dansk ordvalg er en af Hans Ankers specialiteter, der gør salmerne velgørende morsomme at synge (”Syng i evighedens kor forskere fra CERN og Darwin, Ørsted og Niels Bohr”).
Der er megen Jesus i salmerne, nogle i mere genkendelige gevandter (”Han gør sig selv til brød og vin, til evig hjertemedicin mod synden og mod døden”), men ofte i fornyende klæder (”Jesus selv er Guds replik imod frygtens retorik”). Og nogle salmer bruger Hans Ankers nyopfundne såkaldte bim-bam-bum rim, hvor ”bringer” fx kan rime på ”fanger”.

Problem med rytmiske salmemelodier

24 såkaldte jazz- og popsalmer, de fleste tekster nye, en håndfuld gamle eller nybearbejdede, men alle med nye velfungerende visemelodier i fuldt udskrevet klaversats samt becifringer af Caroline Borello Lerche. Og 15 af dem indspillet på medfølgende cd af diverse sangere og gode musikere, bl.a. Poul Dissing. De fem forskellige sangere foruden Ramløse og Anisse Børnekor fortolker stærkt og fint de forskellige genrer, blues, jazz, vise, pop, som melodikomponisten har lagt sig efter. Melodien skal for hende være ”lige til”, evt. gå nye veje og overraske lidt. De sangbare og ligefremme melodier til trods demonstrerer solisternes udførelse dog samtidig en generel problematik ved rytmiske salmer: Genren lægger op til og er nærmest defineret ved friheder, som den stramt noterede melodi og fællessang ikke kan honorere. Her må man synge mere uniformt.
Særdeles informative for- og efterord mm., det hele pakket ind i et lækkert layout og i et stort stift bind, byder på mulighed for mange stunders fordybelse.
I ordvalg og teologi ligger salmerne langt fra de inderlige, intime lovsange fra fx højrefløjens unge.

For let?

Der er en vis distance i det teologiske ordvalg, så teksterne aldrig bliver flæbende eller sentimentale, men efter min mening også med en afsvækkelse af det fulde evangelium til følge.
Måske kan en nutidig salme med mere klassisk teologi, end der er i disse, vanskeligt synges af hjertet af alle. Står mere begrebstung bibelsk terminologi i vejen for budskabet? Er det mere på sin plads med Hans Ankers let fordøjelige vers, der til tider er på grænsen til det afværgende pjatagtige, som for en almen dansker glider let og ubesværet ned: ”Du milde, mægtige mirakelmager” eller ”Du som er i himlen! Lad din vilje ske! Lad os bringe glæde! Lad os se dig le!”

Hans Anker Jørgensen og Caroline Borello Lerche:
Du siger det med blomster
– Jazz- og popsalmer
63 sider (bog) • 62 min. (cd)
249 kr. • Unitas