Genetabler Sømandshjem

I det meste af 1900-tallet var der langs den jyske vestkyst en fredens vestvold i form af en række sømandshjem fra Esbjerg i syd til Skagen i nord. – Desværre måtte Hvide Sande Sømandshjem strække våben sidste år. Årsagerne er mange: Fiskeriets tilbagegang, rationaliseringer i havnenes drift, og at skibene ligger ved kaj i stadig kortere tid.
Men nu er der planer om en betydelig aktivitetsudvidelse på Hanstholm Havn. Det vil være godt, om Hanstholm Sømandshjem følgelig kan genoptage driften. Et gode for Hanstholm by og godt for vort land.
Sømandshjemmenes paraplyorganisation – Indenlandsk Sømandsmission – har gennem hele sin historie fastholdt, at sømandshjem skal være alkoholfrie. De tre tilbageværende sømandshjem samt Missionshotel Nebo i København er p.t. de eneste økonomisk og kulturelt selvbærende alkoholfrie hoteller i DK. Det vil være godt, om flere kan komme til.
Forfatteren Vagn Steen har engang sagt, at verden bliver lidt mere sindssyg den dag, den sidste pukkelhval bliver udryddet. Det har han sikkert ret i. Min påstand er, at verden bliver ikke så lidt mere sindssyg den dag, det sidste afholdshotel lukker.
Henning Sørensen
Irisvej 17, 8500 Grenaa