Sygehuspræst taler på Kristelig Handicapforenings årsmøde

Sygehus- og sognepræst Preben Kok holder foredrag med emnet ’Hvorfor, Gud?’ på Kristelig Handicapforenings årsmøde i Vejle den 29. marts.
Foredraget finder sted om eftermiddagen efter generalforsamling og frokost.
Bodil