Hvad gør Helligånden?

Bible study sessionKære Orla Lindskov, Lige et par spørgsmål til dig angående Helligånden: Hvem er egentlig Helligånden? Og hvad er Helligåndens funktion? Jeg tænker her meget på Helligåndens funktion i forbindelse med syges helbredelse i Jesu navn. Og – kan mennesker være kristne uden at have Helligånden? Helligånden nævnes ofte i mange kristne forsamlinger, så Helligånden må da være ret væsentlig i kristendommen. Har jeg ret i det? Hilsen K. Svar:

Guds Ånd er i hans børn

Kære K. Du har ret i, at Helligånden er særdeles vigtig i kristendommen. Han er den tredje person i vores treenige Gud. Helligånden kom på pinsedagen. Og for Jesu disciple betød det, at nu var forbindelsen atter knyttet til deres himmelske Herre, til Jesus. Sådan var det Guds vilje, at det skulle være. Det var jo Gud, der opfyldte sit løfte om at sende sin gave, dvs. Helligånden, til disciplene og på denne måde atter at være hos dem i Jesu Kristi åbenbaring. Efter modtagelsen af Helligånden var disciplene forvandlet. Peter, som på fornægtelsens nat krysteragtigt krøb i skjul for en næsvis tjenestepige, stod nu frem for alles øjne og vidnede om Jesus Kristus. Peter oplevede således et forvandlings-under af ham selv. Dette er faktisk Helligåndens funktion i forhold til os mennesker: – at forvandle os til lighed med Jesus. Han tager af mit og giver det til jer, sagde Jesus om Helligånden. Dette gør Helligånden med Jesu ord og med Jesu undervisning i det hele taget. Men det samme gælder for Jesus helbredende kraft. Den helbredende kraft tager Helligånden direkte fra Jesu sår, også den dag i dag. Dette er Helligåndens funktion i forbindelse med syges helbredelse i Jesu navn. Helligånden tager fra Jesus og giver det til os, står der i Bibelen. Derfor kalder jeg også Helligånden for Jesu sendebud. Du spørger, om mennesker kan være kristne uden at have Helligånden? Hvis du mener kristen i bibelsk forstand, så tror jeg det ikke. Pladsen tillader mig ikke at gå i dybden i forhold til dette spørgsmål. Men lad mig alligevel tage et par bibelsteder frem som svar: Paulus skriver fx: ”Og den, som salvede os, er Gud, der også har sat sit segl på os og – givet os ånden som pant i vores hjerter.” Andre tre steder hos Paulus taler på en meget klar måde i samme retning. De to første steder finder vi i Romerbrevets 8. kapitel: I det 14.vers står der: ”Thi alle, som drives af Guds Ånd, er Guds børn.” Et afgørende bevis på, at et menneske er kristen, er altså, at det er drevet af Guds Ånd. I det 9. vers i samme kapitel er Paulus endnu mere radikal. Han skriver: ”Hvis nogen ikke har Kristi Ånd, så hører han ham ikke til.” Taler Paulus sandt, og det gør han, så kan man i bibelsk forstand ikke kalde sig kristen uden at have Helligånden i sit indre. I det gamle Testamente læser vi, at da profeten på Guds befaling gik for at kåre en ny konge over Israel, tog han olie med sig. Da han traf den, som Gud havde udvalgt, hældte han olie ud over hans hoved. Ligeså virkelig som olien var, ligeså virkeligt lod Gud Helligåndens livgivende strømme flyde igennem den udvalgtes indre. Altså heller ingen tjeneste for Gud uden først at modtage Helligåndens salvelse. Kristendom uden Helligånden er noget, Bibelen advarer os imod. Kristendom uden Helligånden kan forekomme i de sidste tider. Dette læser vi som en advarsel i Bibelen: ”at mennesker har gudsfrygts skin, men fornægter dens kraft,” altså fornægter Helligåndens kraft. Jeg håber, at disse svar på dine spørgsmål kan være dig til hjælp. Med venlig hilsen Orla Lindskov Min oplevelse: Kære Orla Tak for hjælpen i Karlslunde Strandkirke i februar. Jeg skriver dette til dig, fordi jeg synes, du skal vide, at din forbøn har helbredt min skulder, så jeg nu ikke længere skal tage smertestillende, når jeg skal sove. Det var ellers et problem, jeg havde døjet med gennem længere tid. Smerterne var efterhånden blevet uudholdelige, så noget måtte gøres. Jeg har tidligere fået taget et røntgenbillede og efterfølgende talt med min læge, uden at han kunne stille en diagnose. Mens jeg ventede på forbøn under mødet, kunne jeg mærke nogle signaler forskellige steder i kroppen, uden at jeg kunne sætte det i forbindelse med smerterne i min skulder, og dog fornemmede jeg, at det kunne betyde en snarlig forbedring. Jeg mærkede ikke noget, da du bad for mig. Heller ikke da vi kørte hjem. Så stor var spændingen, da jeg lagde mig til at sove uden piller. Da jeg vågnede, blev jeg meget overrasket, da jeg opdagede, at det var blevet morgen. Klokken var 6, og jeg havde slet ikke været vågen på noget tidspunkt i løbet af natten. Al ære til Jesus og tak til hans tjener Orla! Venlig hilsen Bo. Min oplevelse: Kære Orla Jeg skriver til dig med stor taknemmelighed. I weekenden bad du for 2 af vores drenge, der begge havde ADHD og autisme. Vi har nu set så mange beviser på, at de begge blev helbredt øjeblikkeligt for begge lidelser, da du bad for dem. De har begge vendt op og ned på vores familie på den gode måde ved at være sociale, omsorgsfulde, kærlige, overskudsagtige, fokuserede og rummelige, som vi aldrig har oplevet dem før. Vi har altid været en familie i højeste alarmberedskab, klar til næste uundgåelige konflikt. Guds godhed i det vi oplever nu, er langt over vores fatteevne. Tak til Gud og til dig for din tjenstvillighed. Hilsen fra En far og en mor P.S.: Tak for den glædelige meddelelse. Husk fortsat at tage jeres drenge med til forbøn på mine møder eller til forbøn ved salveduge, så at Guds gode helbredelses-værk kan fortsætte og blive styrket hos drengene. Venlig hilsen Orla Lindskov Min oplevelse: Kære Orla! Mange tak for forbøn og for din store tjeneste. Sidste gang du bad for mig i Allerød, forsvandt mit skævbid ! Jeg har i lang tid tygget skævt, og det er nu helt væk; helbredt af Jesus. Kærlig hilsen H.M. Min oplevelse: Kære Orla Lindskov Tak for forbøn i Karlslunde. Jeg mærkede, at det lettede i min mave straks efter, at du havde bedt for mig. Tak! L.B.