KFUMs Soldatermission 125 år

Omslaget på den 114 siders bog ’Krig og Fred. KFUM Soldatermission 125 år’ er tegnet af Bjørn Nørgaard.
Omslaget på den 114 siders bog ’Krig og Fred. KFUM Soldatermission 125 år’ er tegnet af Bjørn Nørgaard.

KFUM’s Soldaterhjem har i 125 år skabt hjem for danske soldater. Jubilæet markeres bl.a. med udgivelsen af bogen ’Krig og Fred. KFUMs Soldatermission 125 år.’
Bogen har et forord af general og forsvarschef Peter Bertram, som fortæller, hvor meget soldaterhjemmene – i daglig tale ”Kuffen” – betyder for soldater ude og hjemme.
Ialt ni kapitler med mange billeder, også fra Camp Bastian og soldaterhjem i Danmark, belyser Soldatermissionens historie.
Der er også fokus på, hvordan organisationen har ændret sig i årenes løb. Som noget nyt er der fx blevet etableret SoldaterRekreation for veteraner i fire danske soldaterhjem.
Endelig er der et kapitel, hvor fem nyere danske salmedigtere giver hver deres bud på en soldatersalme.
Selve jubilæumsfejringen finder sted i København den 1. november, hvor biskop Peter Skov-Jakobsen prædiker ved festgudstjenesten i Holmens Kirke.
Bodil