Seniorcafé i Saralystkirken

Saralystkirken, Kirke- og Kulturcenter i Højbjerg kunne den 9. åbne Saralyskirkens VenneCafé. Den vil være åben to tirsdage om måneden fra kl. 14.00 til ca. 16.00.
Alle er velkomne, selv om mødetidspunktet betyder, at de fleste brugere sandsynligvis vil være pensionister, førtidspensionister eller efterlønnere. Foruden kaffe og kage vil der være foredrag, spil, sport, sang og musik i VenneCaféen, oplyser præst John Lorenzen.
Bodil