Færre nye spedalske i Bangladesh

Riaj Mia fra Bangladesh er blind, handicappet og 89 - men han får hjælp af Spedalskhedsmissionen.
Riaj Mia fra Bangladesh er blind, handicappet og 89 – men han får hjælp af Spedalskhedsmissionen.

Spedalskhedsmissionen oplyser i sidste nyhedsblad, hvad status er for de ekstremt fattige og syge i Bangladesh.
Hastig urbanisering og industriel udvikling skaber stor forskel på rig og fattig i byerne. Mange lever for godt 1 krone om dagen.
I 2013 fandt man 1.593 nye tilfælde af spedalskhed i landet, mod 3.688 året før. I de områder, hvor antallet ikke falder, skyldes det måske overbefolkning eller migration af fattige fra andre dele af landet. Regeringen prioriterer ikke at gøre noget ved sygdommen.
Spedalskhedsmissionen hjælper de handicappede op over grænsen for ekstrem fattigdom, bl.a. gennem uddannelse. Samtidig har man uddelt 26.700 informationshæfter og uddannet 4.000 til at behandle sygdommen.
Bodil