Kirker får pligt til at tilbyde undervisning af børn fra 3. klasse

En ny anordning, der trådte i kraft den 1. oktober, betyder, at alle menighedsråd skal tilbyde undervisning af minikonfirmander.
– Det er dejligt, at en af folkekirkens største successer nu bliver et tilbud til alle børn i hele landet, siger biskop Henning Toft Bro fra Aalborg Stift.
Stiftet tilbyder allerede undervisning af både konfirmander og ’børnekonfirmander’. Hidtil har det været op til hvert enkelt sogn, om de ville tilbyde minikonfirmand-undervisning. Den nye anordning lægger op til samarbejde sognene imellem.
En undersøgelse fra 2009 viser, at 87 % af sognene i Aalborg Stift allerede tilbyder undervisning af minikonfirmander, mens tallet på landsplan ligger på 75 %.
Cand.theol. Anna Døssing Gunnertoft er blevet ansat som religionspædagogisk konsulent i Aalborg Stift for at klæde sogne og præster på til opgaven. Samtidig har Budolfi Provsti i Aalborg ansat cand.theol. Benny Vindelev som projektleder til at udvikle undervisningstilbud til børn og unge.
Ifølge anordningen skal menighedsrådene tilbyde mindst 16 lektioner til børnekonfirmanderne. Man behøver dog ikke at have deltaget i børnekonfirmand-undervisningen for at blive konfirmeret.
Bodil