Kirker til EU: Hjælp omgående de forfulgte i Mellemøsten!

Mogens Mogensen er formand for Folkekirkens mellemkirkelige Råd
Mogens Mogensen er formand for Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Det er på høje tid, at EU vågner op og hjælper de kristne, mener Konferencen af Europæiske Kirker.

I en henvendelse til de politiske institutioner i EU opfordrer Konferencen af Europæiske Kirker (KEK) til, at trosfrihed og forfølgelse af kristne og andre religiøse minoriteter i Mellemøsten bliver behandlet med hast og stor alvor af EU.

Udtalelsen er blevet til på dansk initiativ og vedtaget efter en fælles nordisk indstilling til KEK’s bestyrelse, der netop har holdt møde i Leuven, Belgien.
Baggrunden er den katastrofe, der udspiller sig i Syrien og Irak, og som Europa mærker konsekvenserne af i form af et stort flygtningepres.

EU må hjælpe omgående

Næstformand i Folkekirkens mellemkirkelige Råd og suppleant i KEK’s bestyrelse, sognepræst Christian Roar Pedersen, glæder sig over initiativet:
– Det er på høje tid, at EU vågner op. Vi står overfor den største flygtningestrøm siden anden verdenskrig. En stor del af flygtningene fordrives på grund af deres tro. Ikke mindst de kristne er pressede. I Nordirak fx er de stort set væk, siger han.
I udtalelsen fra KEK opfordres EU’s medlemsstater til omgående at øge den humanitære støtte til beskyttelse af minoriteterne i Irak og Syrien og ikke mindst arbejde for flygtninges mulighed for hurtigst muligt at blive genforenet med deres familiemedlemmer.
Der opfordres også til straks at yde den nødvendige økonomiske støtte gennem FN-organer, der skal beskytte flygtningene i den forestående vinter.

Kirker må tale for kristne

Christian Roar Pedersen finder det naturligt, at netop kirkerne rejser de kristnes fortvivlede vilkår i Mellemøsten over for politikerne:
– Når en del af Kristi legeme – kirken – lider, så lider vi alle. Det sagde allerede Paulus. Jeg håber, at både EU og de danske politikere vil gøre klart, at trosfrihed er en menneskeret, der gælder alle. En rettighed vi skal kæmpe for og forsvare, siger han.
KEK opfordrer samtidig medlemskirkerne til forbøn for de mange, som er udsat for ekstreme forhold, og udvise solidaritet med kirker i hele Mellemøsten.
Solidariteten må ikke mindst vise sig i vores villighed til at tage imod og byde asylsøgende flygtninge velkommen, slutter opfordringen til Europas kirker og ’alle mennesker af god vilje’.

 

Konferencen af Europæiske Kirker

Konferencen af Europæiske Kirker består af 114 ortodokse, protestantiske, anglikanske og gammelkatolske medlemskirker fra hele Europa.
Folkekirkens medlemskab varetages af Folkekirkens mellemkirkelige Råd.