IM udlejer video-prædikanter

Nu kan de lokale IM-fællesskaber gøre brug af undervisningsvideoer, som ligger på Indre Missions hjemmeside, fortæller IM’s undervisningskonsulent Carsten Korsholm Poulsen (Sprint).

Konsulent Carsten K. Poulsen forbereder flere undervisningsvideoer til IM-fællesskaberne i 2015.
Konsulent Carsten K. Poulsen forbereder flere undervisningsvideoer til IM-fællesskaberne i 2015.

Ideen kom fra lokale missionsfolk og ansatte, da IM spurgte, hvad der kunne gøres for at fremme bibelundervisningen i bevægelsen. Blandt de mange forslag var alle enige om, at der skulle laves vidoer med undervisning. Der er nu produceret omkring 25 af dem, og de dækker forskellige emner eller hele bibelske bøger, fx om Josva og Johannes’ Åbenbaring.
De fleste videoer har undervisning i 30-45 minutter efterfulgt af spørgsmål til evt. samtale om emnet, fortæller konsulenten.
Videoerne kan enten downloades fra IM’s hjemmeside eller man kan få dem tilsendt som dvd mod et gebyr.