Følg din åndelige GPS

s9_GPS Big(1)Hvordan kan Gud have kontakt til milliarder af mennesker på én gang? – Ligesom en GPS.

Af Kurt Videbæk, Aarhus

Engang under en rådgivningssamtale i Aarhus fik jeg følgende spørgsmål. ”Hvordan kan Gud tale med over 5 milliarder mennesker på én gang?”

Det betød meget for hende, som jeg talte med at få et svar på dette spørgsmål, derfor sendte jeg en stille bøn op til min himmelske Far for at få hjælp.
Jeg stillede et spørgsmål til hende: ”Kender du en GPS?”
Ja, det gjorde hun. Mit spørgsmål var så til hende: ”Hvordan kan en GPS have kontakt med tusinder bilister på én gang og lede på de mange veje, hvor de befinder sig.” Pludselig blev hun vakt, og vi fik en rigtig god samtale.

Tænk på, at det er satelitten, der klarer at løse bilisternes problemer, men Ham, vi taler om, er Himlens og Jordens Skaber. Jeg blev selv begejstret over, hvilken Gud, vi har, det lyder utroligt, men det er sandt. Han kan tale med over milliarder mennesker på én gang, men vi kan ikke fatte det.

Ordsprogenes Bog 3. kapitel vers 5 siger:
Hav Gud i tankerne på alle dine veje og forlad dig ikke på din forstand.

Klogere end GPS’en?

Når vi kører efter en GPS, så er det godt, at vi samarbejder. Hvis vi forlader os på vores egen viden og ikke retter os efter GPS´en, så opstår der problemer lige med det samme. Mange gange mener vi, at vi er klogere end GPS´en. Sådan er det også med vores gudsforhold, og det går på nøjagtig måde, som når vi skal hjælpes af det elektroniske hjælpemiddel.

Vigtige vejkryds i livet

Når vi kommer til et vejkryds, hvor er det så vigtigt, at vi vælger den rigtige vej. Vi mennesker kommer til mange vejkryds i vores liv.
Hans Berntsens kone Inge fortalte, at de på et tidspunkt måtte vælge karrieren fra til fordel for en fuld overgivelse til Herrens ledelse. Her valgte de den rigtige vej. Tænk, hvis de havde valgt forkert, så var der tusinder af nødstedte mennesker, som ikke havde fået deres hjælp – plus, at de selv havde mistet en stor glæde og velsignelse over deres gerning.
Hvad med missionærerne, som er rejst ud til de mange lande. Også de stod engang ved et kryds. Hvor går vejen? GPS´en kan altid lede dig mod målet – det er kun satelitten. Hvor meget skulle så ikke den almægtige Gud og Jesus lede os på den rette vej?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Viser os vej i mørket

Når det er mørkt, så er det godt at have en GPS i bilen – når vi mennesker trænger til hjælp. Vi føler, at vi har mørke omkring os og nogle gange inde i os. På samme måde som vores GPS hjælper at finde den rette vej i mørket, sådan hjælper Herren os:
”Kald på Mig på nødens dag og Jeg vil udfri dig”.

Hør efter! – Se opad!

I 4. Mosebog kapitel 21, v. 9 står: Så lavede Moses en kobberslange og satte den op på en stang. Og alle, som så hen på den, når de var blevet bidt af en slange, reddede livet.

Her står, at når de var blevet bidt af en slange, så skulle de gøre noget – nemlig at se på kobberslangen. Hvis de ikke gjorde det, så døde de simpelthen. Altså afhang deres liv af, om de ville høre eller ej. Jeg tror desværre, at der var adskillige israelitter, som var ”klogere”.
– Vi vil ikke høre og i hvert fald ikke gøre, hvad Moses sagde.
Disse genstridige israelitter var virkelig på tværs. Selv om Herren gjorde det ene mirakel efter det andet – ja, så skulle der ikke ret meget til, før de gjorde oprør imod Moses.
Hvis vi samarbejder med satelitten, så vil det gå os godt. Hvor meget mere burde vi da ikke samarbejde med vores himmelske Far. – Gør altid, hvad Han siger, selv om det ikke ser rigtigt ud forstandsmæssigt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Tro, at den kan bruges

Nu kommer vi så til noget meget vigtigt. Vi må tro, at når vi får GPS´en i hånden, at den kan bruges, som der bliver sagt om den. Hvis din vantro til produktet hindrer dig i at bruge det, så vil du aldrig få gavn af det.
Vi må tro, at Jesus gav sit liv for vores skyld og at Han gjorde det af kærlighed til os, som der står i Matt. kapitel 7 vers 7-8:
Bed, så skal du få – søg, så skal du finde – bank på, så skal der lukkes op for dig.

Hør: For enhver, som beder, han får, det gælder altså for alle. Uanset, hvem du er, som læser denne artikel, så gælder det for dig.
”Ja, men jeg har gjort så mange kedelige ting, som jeg ikke skulle have gjort.” Men hvis du beder, så hører Han dig, som der står i Guds Ord. Så er du også med.

Foretag en u-vending!

Nu kommer vi til næste punkt:
Hvad, hvis jeg er kommet bort fra Livet sammen med Jesus?
Prøv så igen at se på dit hjælpemiddel i bilen. Nogle gange sige til os på landevejen: Foretag en u-vending!
Det betyder, at du må vende om. Hvis du er på vej væk fra den rigtige vej, så må du simpelthen vende om, så du igen er på den rette kurs.

I 1. Johs. 1. vers 9 står der:
Hvis vi bekender vore synder, er Han trofast, så Han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.
Du må altså komme til Jesus igen og bede Ham om at tilgive dig, de ting, du har gjort, og som skiller dig fra Ham. Og så står der, at Han vil tilgive dig dine fejl, og I kan igen få det fine fællesskab, som I havde før.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Nå frem til tiden!

Når vi starter bilen, fortæller GPS´en os, hvornår vi er fremme ved målet. Måske skal vi til et vigtigt møde. GPS´en fortæller måske, at vi er fremme 10 minutter før tiden.
Når vi har Jesus i vore hjerter, så er vi på rejse til bestemmelsesstedet Himmelen. Prøv nu at se på GPS´en igen, der stod, at vi ville være fremme ti minutter før mødet startede. Men hvis vi vælger ikke at samarbejde med GPS´en kan det ende med, at vi slet ikke når frem til tiden, ja, det kan endda gå så galt, at vi slet ikke når frem før mødet er slut.
Hvis vi ikke retter os efter Bibelens anordninger, så kan vi ikke nå Himlen.
Ved du, at israelitterne slet ikke nåede ind i det forjættede land?
De var så genstridige, at Gud mistede tålmodigheden med dem, og de døde alle i ørkenen – kun to kom ind, nemlig Kaleb og Josva.
Vi må sætte alt ind på at nå Himlen, så skal vi nå vores mål.

GPS´en kan tage fejl, men Gud tager ALDRIG fejl.
Guds tanker er højere end vores tanker.