Jeg vil gerne i gang med mit liv igen

fitness, people and healthy lifestyle concept - happy young femaKære Suh,
Jeg er sygemeldt med stress og er langsomt, men heldigvis sikkert på vej tilbage. I den forbindelse vil jeg spørge ad, om der er nogle tommelfingerregler for, hvor meget man må ”anstrenge sig” i denne periode?
Jeg vil gerne i gang med lidt mere socialt liv og også gerne motionere lidt, som begge dele har ligget helt brak de sidste mange måneder, men jeg vil ikke sætte mit helbred over styr på den konto.
Kan man sige noget om fordelingen af det – fx i procenter/tid i løbet af dagen/ugen?
Venlig hilsen Kirsten

Kære Kirsten
Dejligt, at du er på vej tilbage. Nej, man kan ikke sætte procent-satser på for, hvor meget man må ”anstrenge” sig i løbet af dagen/ugen, for det er meget individuelt, både i forhold til hvor mange ressourcer man har på det pågældende tidspunkt, og også i forhold til hvad de pågældende ”anstrengelser” giver vs. koster i forhold til energiforbrug.
En aftale eller ”anstrengelse” kan nemlig både tage og give energi. For at finde dit leje er det bedste, du kan gøre, at gå lidt systematisk til værks.
Prøv at kategorisere de forskellige ”anstrengelser” i farverne rød, gul, grøn alt efter, om de primært dræner dig for energi (rød), dræner lidt, men også giver lidt energi (gul) eller om de primært giver dig energi (grøn). Prøv derefter at putte nogle af de forskellige ”anstrengelser” ind i dit ugeskema og se, hvordan farvekategorierne fordeler sig.
Sørg for at, der ingen røde aftaler er i din kalender – kun hvis det er absolut bydende nødvendigt! Det er først, når du er helt raskmeldt igen, at du kan begynde at plotte dem ind.
I løbet af ugen giver du dine dage en karakter, alt efter hvor godt den er gået i forhold til energi og humør. Lav en enkel karakterskala, så det ikke bliver for uoverskueligt, f.eks. fra 1-3, hvor 1 betyder en god dag, 2 en mindre god dag og 3 en dårlig dag.
Når ugen er gået, kan du danne dig et overblik over, hvordan dit energi-niveau samt humør har været i forhold til din disponering af din tid og energi. Dette må du tage til efterretning i forhold til planlægningen af den næste uge.
Du vil kunne klare mere og mere, efterhånden som du restituerer, men sørg for hellere at putte for lidt ind i ugeprogrammet end for meget! Sæt gerne streger hen over de stunder/dage, hvor du ved, at du har brug for hvile eller har brug for alenetid, så du ikke ”kommer til” at få ført noget ind, blot fordi der var blankt i forvejen.
Hilsen Suh