Massoud udgiver ny bog om islam

Massoud Fouroozandeh m.fl. har udgivet en bog om moskeerne - og deres sponsorer. Foto: Facebook.
Massoud Fouroozandeh m.fl. har udgivet en bog om moskeerne – og deres sponsorer. Foto: Facebook.

Vi ved alt for lidt om islam – dens teologi, historie og kultur – og det er på tide at råde bod på denne uvidenhed, mener Massoud Fouroozandeh, som netop har udgivet bogen ”Moskeernes mange ansigter”.

Bogen fortæller om en side af islam, der presser sig på i vor tid – de mange moskeer, der skyder op overalt, både i Danmark og resten af verden. Islam er nemlig ikke kun en religion – og moskeerne er ikke en slags kirker, som mange tror. Moskeerne har nemlig helt andre funktioner.
Vi er nødt til at erkende, at islams erklærede mål er at vinde hele verden for Allah, understreger Massoud Fouroozandeh, der har skrevet bogen sammen med Marianne Søndergaard.
De islamiske stater betaler enorme summer for at bygge store moskeer i lande med muslimske minoriteter, fordi de på den måde får indflydelse på den form for islam, der læres i moskeerne.
Bogen ser på moskeernes funktion fra Muhammeds tid til i dag – og hvilke problemer disse funktioner udgør for vores vestlige samfund. Der er også en række forslag og ideer til politikere og andre myndigheder om nødvendige tiltag i forholdet til vore muslimske medborgere.