Den går ikke

Fridtjof Stidsen
Korning Gammelby 35,
8700 Horsens
Medlem af KristenDemokraternes hovedbestyrelse

Den går ikke. Tingene hænger ikke sammen for regeringen. Sådan vil KristenDemokraterne betegne regeringens finanslov med hensyn til nedskæringerne på Ulandsbistanden. Udviklingshjælp kunne man også med rette kalde beløbet vi bidrager med til de fattigste lande/til de lande der har modtaget mange flygtninge fra lande omkring. Ud over mad, rent drikkevand og tøj skal vi også bidrage til at folk får bedre muligheder for skolegang og uddannelse.
Regeringen vil i nuværende finanslov spare 4,4 milliard. Den tidligere regering sparede sidste år netto 1,5 milliard. Så den samlede ramme til ulands/udviklingsbistand når ned på mellem 13 og 14 milliarder. Disse tal hentet fra Altingets nyhedsmail.
Man vil begrænse flygtningestrømmen til bl.a. Danmark. Det kan der være gode grunde til. Men det hænger ikke sammen, når man samtidig skærer på hjælpen i de lande de kommer fra. Eller deres nærområder. – Her må vi virkelig forebygge.