Messianske jøder og kristne palæstinensere mødtes på Cypern

Den messianske jøde Richard Harvey (tv) i samtale med palæstinenseren Munther Isaac. Foto: Christian Medom Jensen.
Den messianske jøde Richard Harvey (tv) i samtale med palæstinenseren Munther Isaac. Foto: Christian Medom Jensen.

I slutningen af januar mødtes 30 kristne palæstinensere og messianske jøder til konference i Lanarca på Cypern. Forsoning, teologi og enheden i troen på Jesus var på dagsordenen.
Lausannegruppen for forsoning i Israel/Palæstina stod bag konferencen. Udtalelsen fra Lanarca understreger enheden mellem palæstinensere og jøder, som tror på Jesus, og opfordrer begge parter til at udleve denne enhed midt i en tid med konflikt og splittelse.
”I tider med spændinger og voldelig konflikt lider relationerne, alt imens mistænkeliggørelse, beskyldninger og gensidige afvisninger trives. I sådanne tider er det endnu mere vigtigt, at vi, som bekræfter enheden i Kristus, opretholder etiske standarder for vores liv, som er vores kald værdige – både hvad angår holdninger, handlinger og ord.”
Den anerkender, at ”vi har meget forskellig teologi mht. landet og også meget forskellige perspektiver på dagligdagen for alle, som bor i landet – både hvad angår det sociale, politiske og økonomiske.” hedder det i udtalelsen.
”Det er vigtigt, at et statement som dette bliver læst og nærstuderet af både messianske jøder, kristne palæstinensere og andre, som beder og arbejder for forsoning i konflikten mellem Israel/Palæstina. Det er kun ved at tage Jesu’ bud om at elske vores fjender seriøst, at vi kan se forandringens kraft i hans budskab slå igennem i vores liv og samfund”, understreger Dr. Richard Harvey, der er messiansk jøde.
Konferencen på Cypern var støttet af Den Danske Israelsmission. En ny konference er planlagt til januar 2017.