Højesteret

Mogens Skibsted.
Bagsværdvej 248.
2880 Bagsværd.

Efter at landsretten i København den. 28. juni 2016 afsagde dom i den sag, som vi er 300 borgere, der via foreningen “Med lov skal land bygges” har rejst mod staten – og dommerne ved den lejlighed gav staten medhold – så er Højesteretssagen nu berammet til den 16. marts 2017 kl.09:00 i Højesteret, Prins Jørgens Gård.

En skamplet på den Danske Folkekirke at man fra regeringen i 2012 indførte en lov, hvor to af samme køn nu kan blive viet i kirken.
En lov som Grundtvig, Brorson og mange andre også i vor tid vil synes langt uden for Guds vilje, hvad der også i Bibelen er flere skriftsteder om.

Så det er ikke blot en sag for verdslige myndigheder, men også ind for Gud er det en synd, som ikke har Guds velbehag.
Vi håber i dette reformationsår at kunne vinde denne for vort lands så vigtige sag, så vort lands Folkekirke kan blive renset for ugudelighed.

To af samme køn har jo stadig ret til at blive viet på rådhuset, men i kirken hører det ikke hjemme. Gud vil, at alle vi syndere skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Lidt omskrevet. 1.Timotius kap. 2 vers 4.