Næstekærlighed på skoleskemaet hos Hestlund

Elever på Hestlund Efterskole i en ”kæmpekrammer”.

Hestlund Efterskole ved Bording vil gøre eleverne bedre til at hjælpe deres medmennesker både ude og hjemme.

Hestlund Embrace et nyt næstekærligt og omsorgsfuldt fagmodul, som består af et valgfag og en række events, som sætter næstekærlighed på skoleskemaet for alle skolens elever.

– Embrace betyder jo at favne eller omfavne, og det er netop, hvad vi vil. Vi ønsker at favne vores medmennesker og gøre en egentlig forskel for dem, fortæller viceforstander og tovholder på initiativet, Lars Steen Hansen.

Retter blikket udad i stedet for indad

Hestlund Efterskole hviler på et kristent fundament, men appellerer til både troende og ikke-troende, som har lyst til at være en del af fællesskabet – at ’være noget’ for hinanden.
– Med Hestlund Embrace bliver det nu også en topprioritet at ’være noget’ for skolens omverden. Hjælpeindsatsen i Hestlund Embrace-regi omfatter blandt andet en rejse til Rumænien, hvor vi skal hjælpe til på et børnehjem og i fattige roma-landsbyer, beretter viceforstanderen.

”Du får, hvad du giver”

Eleverne skal kort sagt opleve, at deres hjælp nytter noget – og at når de giver til andre, får de også selv noget igen.
– Hjælpearbejdet bliver krævende, men konstruktivt og livsbekræftende. Jeg er overbevist om, at det vil gøre et stort, uudsletteligt og positivt indtryk på de unge. Forhåbentlig vil det så nogle frø, som kan gro til noget rigtig godt i de unge, tilføjer Lars Steen Hansen.

Hjælper også lokalt

En væsentlig pointe ved Hestlund Embrace er, at den internationale hjælp ikke står alene. Man behøver nemlig ikke nødvendigvis at rejse udenlands for at finde medmennesker, der har brug for en hjælpende hånd:
– Vi har indgået samarbejde med eksisterende, lokale initiativer, som hjælper svage grupper såsom hjemløse, flygtninge, ensomme ældre og ikke mindst børn fra udsatte familier. Kongstanken i Hestlund Embrace er simpelthen, at vi giver en krammer til dem, der trænger til én. Og når vi giver én, får vi jo samtidig én selv, slutter viceforstanderen.