Brug for KD til at styrke abortrådgivning

Kristendemokraterne kæmper for børnene – også de ufødte børn. Abortsøgende skal ifølge Sundhedslovens §100 tilbydes en rådgivningssamtale, og det er regionernes ansvar, at det sker. Det er imidlertid helt overset – i hvert fald i region Midtjylland. Trods kvalitetskrav på alle mulige andre områder er der ingen interesse for netop dette område. Der er derfor brug for KD til at sikre kvinder, der er uønsket gravide, en god rådgivning og tilbud, der kan støtte kvinderne til at gennemføre graviditeten.

Regionen skal sikre, at der tilbydes de lovpligtige støttesamtaler både før og efter et evt. abortindgreb. Samtalen skal udføres af specialuddannet personale. Samtalen skal sikre, at den abortsøgende kender fostrets udvikling, risici for psykiske følgevirkninger og ikke mindst alternativer til provokeret abort, herunder bortadoption. Personalet, der fører disse samtaler, skal ligeledes kende hjemkommunens tilbud til fx unge mødre.

Den abortsøgende skal kunne træffe sit valg på et kvalificeret grundlag og skal mærke al mulig støtte til at gennemføre graviditeten. Regionen skal have en konkret målsætning om nedbringelse af aborttallet, der evalueres årligt på lige fod med andre måltal i sundhedsvæsenet.

Husk, at KD stiller op i alle landets 5 regioner til valget d. 21/11. Regionsvalget handler om respekt for alle menneskers værdi – også kvinder i en svær situation og de ufødte børn.

Marianne Karlsmose
Spidskandidat for Kristendemokraterne i region Midtjylland
Birkevej 3, 6880 Tarm