’Du må gerne være til besvær’

Kristelig Handicapforening holder årsmøde i Vejle Missionshus den 17. marts. Om eftermiddagen holder overlæge Ole Hartling foredrag om farerne ved aktiv dødshjælp.

Både som læge og privatperson har Ole Hartling haft overvejelserne om assisteret selvmord inde på livet. Men selve tanken er en gift for både de pårørende og den syge, som indser sin sårbarhed og afhængighed af andre. Men man må gerne være til besvær. Og ingen skal få den tanke, at de bare er i vejen og kan undværes, forklarer Ole Hartling i KH bladet.

Tilmelding til årsmødet via KHs landskontor.