Flere vælger at få børn med Downs

Der fødes nu lidt flere børn med Downs. Flere forældre takker nej til abort, selv om de får diagnosen under graviditeten.

”Om 30 år er Downs udryddet!” oplyste DR i 2015 på baggrund af en analyse af danskernes holdning til abort af børn med denne type udviklingshæmning. Men nu begynder flere at tilvælge børn med Downs syndrom.

Stigningen er ikke stor, men der er tale om en tendens, hvor flere forældre vælger at gå imod strømmen, oplyser Kristeligt Dagblad.

I foreningen Retten til Liv glæder man sig over den nye tendens, som ses i relation til det offentliges tilbud om fosterdiagnostik. På foreningens hjemmeside siger en statistiker om sammenhængen:

”Danmark startede med fosterdiagnostik i 1970, og helt frem til 1994 blev der ikke født ét eneste barn i Danmark med Downs syndrom, hvor diagnosen var stillet under graviditeten. Alle valgte abort. De seneste 10-12 år er der faktisk født en del børn, hvor diagnosen var kendt inden fødslen. Det er små tal, men den udvikling var der ikke tidligere,” forklarer Jan Hansen, som udarbejder statistikkerne omkring Downs syndrom ved Dansk Cytogenetisk Centralregister.

Der kan være forskellige årsager til, at flere vordende forældre nu tilvælger Downs børn trods eventuelt pres fra lægernes side til at vælge abort.

De seneste års TV-udsendelser om børn og unge med Downs har givet flere danskere et mere nuanceret billede af livet med denne type udviklingshæmning. Også Verdens Downs Syndrom Dag, den 21. marts, har medvirket til at aflive myterne om syndromet. Flere forældre fortæller om de mange glæder, det giver at have netop et Downs barn, og en undersøgelse har fastslået, at netop folk med Downs er de lykkeligste, ikke mindst fordi de har gode relationer til andre mennesker.