Fælles samling om Bøn for Danmark i Aarhus

Den 29. september holder Bedehus Danmark en fælles inspirationsdag for alle de grupper, der nu beder for kommunerne. Også andre forbedere opfordres til at slutte op.

Der er nu bedegrupper, som har taget ansvar for alle kommuner med grønt. Men der mangler fortsat forbøn for størstedelen af København og andre sorte pletter i Danmark.

– Vi kalder på Guds folk, på bedegrupper fra byer og kommuner i alle landsdele, til at komme sammen og gennem lovsang, tilbedelse og profetisk bøn at bane vej, at forløse nådens og bønnens Ånd over os og vort folk.

Med disse ord indbyder Bedehus Danmark sammen med Udfordringen til en landssamling for alle, der ønsker at bede for Danmark.

Landssamlingen foregår i Citykirken på Viborgvej 173 i Aarhus lørdag den 29. september fra kl. 10-18.

Der er kaffe kl. 9.30.

Det koster kun 100 kr. at deltage hele dagen, inklusiv frokost og kaffe.
Citykirken er en sammenslutning af flere lokale frikirker. Jürgen Galonska, der er ledende præst i Citykirken, byder velkommen, selv om det ikke er Citykirken, der officielt står for arrangementet, men Bedehus Danmark.

Païvi Heikkilä underviser om at forberede Danmark for Herren.
Païvi fra Finland

Hovedtaleren bliver den finske bønneleder Païvi Heikkilä fra Helsinki. Det var hende, der inspirerede til at oprette bønnegrupper i alle danske kommuner.

Hun fik selv en vision om at gøre det i Finland, og hun begyndte i sin hjemkommune, Savolina.

Sammen med det finske bibelsselskab lykkedes det at få oprettet bedegrupper i alle de 450 finske kommuner. (I Finland er bibelselskabet nærmest en vækkelsesbevægelse.) Det lykkedes bl.a. at samle ca. 10.000 forbedere fra kommunerne til en Kristus-dag i hovedstaden. Og bøns-oprustningen fik stor indflydelse på hele det åndelige, kulturelle og politiske klima i Finland. I dag har Finland fx en kristen præsident og statsminister.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Païvi har flere gange været i Danmark for at tale om vigtigheden af, at de kristne går i bøn for deres lokale kommuner og deres land.

Païvi bruges også som taler i flere andre europæiske lande, og hendes bog: ”Herren vil give jer byen!” er også udkommet på engelsk og flere østeuropæiske sprog, foruden finsk og dansk.
I Aarhus taler hun om at ”forberede Danmark for Herren”.

– Mange kristne forstår slet ikke den kulturkamp, vi er ude i, siger Henri Nissen.
Bed om indsigt

Udfordringens redaktør, som greb visionen fra Païvi og opfordrede til forbønsgrupper i Danmark, taler om eftermiddagen. Henri Nissens emne er: ”Bøn kan forandre Danmark”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Vi må absolut benytte den mulighed, som Bibelen lover de troende. Selv om vi er et mindretal, kan vi udvirke en forandring i tro og bøn, siger han.

– Men for at vi kan bede præcist og profetisk ind i Danmarks situation, må vi have åndelig indsigt. De verdslige politikere og medier er ofte blinde og forførte af tidsånden. Og derfor fatter mange kristne heller ikke, hvad der sker. De tænker det samme, som verden tænker. De tænker politisk og ikke åndeligt.

Men som kristne skal vi være hoved og ikke hale. Vi skal være salt. Og vi har mulighed for at få indsigt i, hvad der virkeligt sker. Gud viser det til dem, der søger ham af hele deres hjerte, fordi de elsker deres land og folk.

Derfor vil jeg udfordre alle læsere til at bede Gud om indsigt og gå i forbøn for Danmark, så vi endelig kan få et sporskifte, opfordrer Henri Nissen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Lars Bo Olesen forbereder Himmelske Dage på Heden.

Også pastor Lars Bo Olesen fra Åben Kirke i Herning kommer og fortæller om kirkedagene i 2019 ”Himmelske dage på heden”, som han er med til at arrangere. Også det vil der blive bedt for.

Fra Bedehus.dk medvirker Bent Christiansen, Rakul Kristiansen og Peter Tinggaard. Hanne Christiansen leder lovsangen.

Af hensyn til forplejningen bedes man tilmelde sig til Rakul Kristiansen, tlf. 2081 0113 eller rakul.kristiansen@gmail.com senest en uge før samlingen.