’Det handler om fortolkning – ikke om et nyt bibelsyn’

– Man kan ikke udlede et menneskes bibelsyn af dets holdning til kvindelige præster, mener MFs formand, Jørgen Jørgensen.

Det har vakt opsigt, at Menighedsfakultetet i Aarhus nu ikke længere har en officiel holdning til ordningen med kvindelige præster, som tidligere blev opfattet som et testspørgsmål i forhold til bibelsyn. Nu har MFs formand redegjort for bestyrelsens nye udmelding.

I en kronik i Kristeligt Dagblad med titlen ”Derfor har vi ikke længere en holdning til kvindelige præster”, skriver sognepræst Jørgen Jørgensen om de overvejelser, som længe har delt vandene på Menighedsfakultetet:

”Spørgsmålet om kvindelige præster er ikke et bibelsynsspørgsmål, men et spørgsmål om fortolkning, selvom debatten og praksis ikke altid har efterlevet dette synspunkt”.

Formanden henviser her til Paulus’ forskrifter for de kristne menigheder, herunder afvisningen af kvinder som ”lærere”, selv om de godt må ”profetere” i menighederne.

På Menighedsfakultetet har man i 40 år haft en lektor i Ny Testamente, Peter Legarth, der ikke var på linje med MF i fakultetets afvisning af kvindelige præster, skriver Jørgen Jørgensen.

Flere ledere i blandt andet Luthersk Mission og Indre Mission har udtrykt skuffelse og undren over MFs nye udmelding.

Bibelsynet er dog uændret på Menighedsfakultetet, mener Jørgen Jørgensen.

”Vi bekender os til en konservativ teologi, der anser Bibelen for forpligtende i alle spørgsmål vedrørende kristen lære og kristen livsførelse,” fastslår han.


Artiklen fortsætter efter annoncen: