Kirke-arrangementer istedet for det personlige vidnesbyrd

Thomas Baldur

– Liturgirevisioner, spaghettigudstjenester og koncerter kan være gode nok, men kirkens overlevelse afhænger af, at vi fortsat kan sætte ord på troen. Her kniber det i mange sogne- og frikirker, mener frikirkepræst Thomas Baldur.

Det skriver han i et indlæg på Kirke.dk.
Han nævner, at i mange sogne- og frikirker er en kultur opstået, der ”overflødiggør, at den enkelte kristne har nødig at kunne sætte ord på, hvorfor man egentlig selv er en del af foretagendet.”

– Målet er i stedet blevet at tilrettelægge gudstjenester og arrangementer på en måde, der forhåbentlig (men nok lidt naivt) appellerer til ikke-troende om at møde op og gen-overveje deres livstydning. Kirkens succes måles på fremmøde, skriver Baldur.

– Men intet kan erstatte et kristent menneske, der med en eller anden grad af glød og overbevisning er i stand til at fortælle et medmenneske, hvorfor det er meningsfuldt og godt at sætte sin lid til Jesus. Hvor det fænomen dør ud, dør kirken. End of story! Uanset hvor god musikken og spaghettien så er, skriver Baldur.