Evangelisk Alliance inviterer til bedeuge

Thomas Bjerg Mikkelsen er formand for Evangelisk Alliance.

Den 5. – 12. januar holdes der igen i år bedeuge i mange kirker  og missionshuse.

Det er Evangelisk Alliance, der opfordrer til at bruge den første hele uge i året på at bede.

”Årets bedeuge tager udgangspunkt i, at vi som kristne er på vej hjem. Vi længes mod den dag, hvor Gud vil genoprette alt og skabe en ny jord, hvor vi skal forenes med Gud og hinanden,” hedder det i oplægget.

”Kirken skal helst også være et sted, hvor vi føler os hjemme sammen med kristne brødre og søstre. Her kan vi tjene og glæde hinanden og skabe et hjem for mennesker, som oplever sig hjemløse i en verden, der er præget af ensomhed, sorg og lidelse.

Her kan vi erfare, at de kristne er håbets folk, ikke fortvivlelsens.

Vi vil forkynde, at der både er håb her i livet, og at døden ikke er en endegyldig slutning, men en hjemkomst.”

En folder med bedeemner og oplæg kan downloades på hjemmesiden: evangeliskalliance.dk.