Kirker rækker ud med Familienetværket

Til en inspirationsdag i Familienetværket var 18 kirker fra hele landet repræsenteret.

Tirsdag d. 25. februar var projektledere fra de forskellige Familienetværk i hele landet mødt op til en samling med medarbejdere fra Blå Kors Danmark. Mødet foregik på Brogaardens Kursuscenter i Middelfart.

Tirsdag d. 25. februar blev en historisk dag, hvor vi mødtes fra 18 forskellige kirker i landet til en inspirationsdag om Familienetværket.

Når Blå Kors indgår et partnerskab med en kirke, siger kirken samtidig ja til at mødes to gange om året til en inspirationsdag med andre kirker og Blå Kors.

På sådan en dag bliver man inspireret til at vokse endnu mere som kirke på det diakonale område. Ens faglighed skærpes, man deler hjerte med andre kirker, samler viden og lærer at bruge hinanden og netværket i Blå Kors.

Et stærkt samarbejde

Blå Kors stiller to konsulenter til rådighed til hvert Familienetværk, så de kan få sparring og hjælp.

I konceptet med Familienetværket udleves Guds kærlighed af kirken i praksis. Konceptet vandt Kristeligt Dagblads ”Bedste Kirkelige Initiativ Pris” i 2017, hvor Citykirken i Aarhus som de første havde indgået et partnerskab med Blå Kors.

Sammen vandt Citykirken og Blå Kors prisen for det diakonale initiativ, som i denne sammenhæng havde fokus på at række ud med Guds kærlighed i praksis i Aarhus Vest-området. Det er kirkens naboområde og et område, der er meget socialt belastet. Det er præget af mennesker, som lever med fattigdom, ensomhed, vold, misbrug, psyko/sociale vanskeligheder m.m.

Over 100 familier kom til Familienetværket i løbet af et par år. Siden er det vokset til 18 Familienetværk i forskellige byer i Danmark, og på landsplan har Familienetværket en kontaktflade på ca. 1.300 mennesker.

Bygger bro til mange

Familienetværket opstod først og fremmest i Kirkeibyen i Kolding i 2012. Med den erfaring jeg havde med familiearbejde i Frelsens Hær, hvor jeg var ansat som familiekonsulent, var tanken at overføre det samme koncept til en frikirke, men tilføje forskellige andre ingredienser og udvide det.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Båret af en projektleder, der har ansvaret og et lederteam, der bakker op, ville vi gå foran med et Familienetværk i en kirke, der rækker ud med diakonien for øje .

Vi oplever med de forskellige Familienetværk i landet, at det har en enorm betydning og kan vende op og ned på kirkens DNA at lave Familienetværk.

Vi ser, at det bygger bro til mennesker, til andre kirker og til byen. Der bygges bro til samfundet. Vi samarbejder med kommuner og andre relevante aktører.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Familienetværk har også haft en del interesse fra politikere, som har været på besøg og ønsker at bakke op.

Skulderklap fra ministeren

Astrid Kragh (social- og indenrigsministeren, red.) sagde for nylig tillykke til Blå Kors, da de havde 125 års jubilæum. Hun sagde i den forbindelse i en video på Blå Kors Danmarks Facebook-side:

”Når vi snakker om de mennesker, som er faldet hele vejen igennem vores samfunds sikkerhedsnet, så har de ofte brændt sig vældig meget på systemet.

De har oplevet et system, der ikke har hjulpet dem, og hvor de har været kastebold. For at de får troen på sig selv igen og tror på, at der er en vej tilbage til et normalt liv, så tror jeg, det er afgørende, at er der nogen, der rækker ud til dem, som ikke er i systemet. Og det er det, I kan!


Artiklen fortsætter efter annoncen:Et sted, hvor det er det medmenneskelige, der skinner igennem, og hvor myndigheden ikke er inde over. Derfor vil vi ikke bare i dag, men også i fremtiden have brug for, at I er en del af vores velfærdssamfund. Og det glæder mig rigtigt meget, at vi kan samarbejde om at hjælpe de allermest udsatte borgere videre!”

Giver andre tro og styrke

Som en bekræftelse på, at Astrid Kragh har ret i det, hun siger, kan jeg dele et par citater fra nogle familier i Familienetværket.

”Via Familienetværkets venskab, nærhed, humor, selskab, aktiviteter, kærlighed og varme har jeg fået en tro på en bedre verden” (kvinde, 48 år).

Og her en udtalelse fra en mor, som boede på krisecenter med sine to små børn en tid:
”Familienetværket har betydet enormt meget for os! Da vi kom til byen, kendte vi ikke et eneste menneske. Vi blev henvist af krisecentret til Familienetværket, og vi fik en familie i netværket og kirken. Glade mennesker, der løfter vores dage og giver os nogle at hilse på ude i byen, som andre normale mennesker. Det har givet os styrken til at fortsætte i kampen for at få et dejligt liv” (kvinde, 32 år).

”Du bliver til vi”

”Her bliver du til vi” står der på et skilt, når man kommer ind ad døren til Citykirken, og det lever vi op til som kirke med Familienetværket. Som feedback’en fra familierne i Familienetværket viser, finder/genfinder de ressourcer og troen på sig selv og livet.

Astrid Hjøllum Christensen fra Frelsens Hær underviste os i en metode, som hedder ”empowerment”, da alle kirkerne var samlet den 25. februar. Det handlede om at motivere familierne til at genvinde troen på, at de selv kan.

Igennem Familienetværket kommer vi som kirker i kontakt med nogle af de mest udsatte i vores byer. Vi samler de trængte familier, de sårbare familier, flygtninge og ensomme.
Familienetværk samler mennesker på tværs af etniske, religiøse, aldersmæssige og uddannelsesmæssige skel.

Evidentia har for nylig lavet en større undersøgelse på landsplan ud fra landets kirkelige Familienetværk, som viser følgende:

a) Familier får konkret hjælp igennem kirkerne.

b) De kommer med i samvær- og spisefællesskaber.

c) De får hjælp med netværksdannelse.

d) De tager aktivt del i det, som sker.

Mirakler er helt normalt

I Familienetværket på landsplan oplever vi meget ”bruger”-involvering, hvor de, der kommer i familienetværket, efter et stykke tid også ønsker at være med til at give Guds kærlighed videre til andre.

Undersøgelsen fra Evidentia viser, at selvværdet hos dem, der kommer i Familienetværket vokser. De føler sig set og hørt og opdager eget potentiale. De begynder at løse konkrete problemstillinger, får større kompetencer og et netværk, der gør livet bedre.

Nogle oplever, at der opstår bedre trivsel i deres familieliv. Nogle får en bedre tilknytning til uddannelse og job, og mange bryder ud af ensomhed og isolation.

Så er der andre, hvis misbrug bliver mindre. Vold og psykiske sygdomme begynder at forsvinde. Vi har nogle, der har fortalt, at depressionen på mirakuløs vis er forsvundet.

Der er også en masse andre, der har oplevet helbredelse i forbindelse med andagt og forbøn i Familienetværket. Det er en naturlig del af vores program at holde andagt og forbøn.

I Familienetværket har vi mødt flere mønsterbrydere og en øget oplevelse af livskvalitet for de familier, som kommer i et Familie-netværk i en kirke!

Jeg har selv været der

Jeg er rørt og i beundring over kirkerne og Blå Kors, som rækker ud i fællesskab.

På samlingen den 25. februar fik jeg lov til at dele min egen historie. Jeg har selv været en af de familier, sammen med min familie, da vi kom til Danmark som flygtninge.

Vi kendte ikke en sjæl, og vi manglede alt. Lang historie kort: Vi var igennem mange hårde ting, hvor ensomhed, fattigdom, vold, sygdom og forskellige institutioner var involveret.

Der faldt først ro på, da vi flyttede til Århus og begyndte at komme i Citykirken, hvor søde mennesker gav sig tid til os og hjalp os med at blive indsluset i kirken, så vi fik en familiefølelse med kirken.

Det hjalp mig, at et godt fundament blev lagt for mit voksne liv og den, jeg er i dag. Jeg bestemte mig for, at Gud gerne måtte bruge mig, når jeg blev stor, til på landsplan at sørge for, at flere familier kan få den samme hjælp, som vi fik!

Jeg var villig til at dele min madpakke – ligesom vi ser det i miraklet med bespisningen af de 5000, som skete ud fra fem brød og to fisk. Sådan oplever vi, at det mirakel fortsat gælder i dag, når vi som kirker deler ud af vores madpakke.

Fem brød og to fisk

Familienetværket er en levende og sand historie fra dagens Danmark – tilsvarende historien om de fem brød og to fisk – som har multipliceret sig på landsplan og i dag mætter mange mennesker med tro, håb og kærlighed.

Jeg vil slutte med et citat, som Astrid Hjøllum Christensen fra Frelsens Hær kom med, den dag alle kirkerne var samlet:

”Det er ikke smerten i livet, mennesket ikke kan klare, det er at være alene om smerten, der skader mennesket”.

Vi ville ikke kunne lave Familienetværket, hvis det ikke var for de erfaringer, som Frelsens Hær har med trængte familier. Tak til dem, og tak til kirkerne, som har holdningen ”Her bliver du til vi”.
Det er dét, der virker.

For mere info om Familienetværket skriv til taj@blaakors.dk