Dansk Bibel-Institut starter luthersk diakoniuddannelse

Rektor på Dansk Bibel-Institut, Børge H. Andersen fortæller på hjemmesiden om den nye uddannelse.

Fra sommeren 2020 tilbyder Dansk Bibel-Institut på Islands Bryggge en tre-årig bachelor i praktisk teologi.

Teoretiske fag som indføring i Bibelen, troslære og etik, kirke- og missionshistorie indgår i uddannelsen sammen med mere praktisk orienterede fag som sjælesorg, diakoni og menighedsledelse.

Uddannelsen kan fx. danne baggrund for et arbejde som kirke- og kulturmedarbejder i folkekirken eller i en række kirkelige og internationale organisationer.

– Danmark har et behov for en teologisk og praktisk uddannelse, der er bundet til kirkens fundament i Bibelen og den lutherske bekendelse, vurderer rektor på DB-I, Børge Haahr Andersen.