Hveranden amerikaner tror, at gode gerninger kan frelse

Læren om, at mennesker bliver frelst ved tro alene, står meget svagt i USA, viser en ny undersøgelse.

Halvdelen af de voksne amerikanere tror, at mennesker skal være gode for at blive frelst. Kun hver tredje mener, at Jesus er den eneste vej til frelse.

Det viser en undersøgelse foretaget af Arizona Christian University’s Cultural Research Center. Rapporten, som blev offentliggjort i American Worldview Inventory 2020, bygger på svar fra 2000 voksne amerikanere.

Tro eller gode gerninger

Kun en tredjedel af de adspurgte erklærede sig enige i dette udsagn: ”Du opfatter dig selv som en kristen. Når du dør, vil du komme i Himlen, alene fordi du har bekendt dine synder og taget imod Jesus Kristus som din frelser.”

Alle de personer, der betegnede sig selv som ”genfødte kristne”, var enige i dette udsagn. Det samme var 72% ”evangelikale” og 55% ”pinsefolk”.

Generelt mente næsten halvdelen af respondenterne (48%), at hvis en person overvejende er et godt menneske, eller gør nok gode ting i sit liv, vil han eller hun kunne ”fortjene” sig til en plads i Himlen.

Desuden mente 63% af respondenterne, at det var ”vigtigere at have en tro end at have en bestemt type tro”.

Livet efter døden

Over halvdelen (54%) af de adspurgte var overbeviste om, at de selv ville komme i Himlen, mens kun 2% mente, at de ville komme i Helvede.

15% sagde, at de ikke vidste, hvad der ville ske efter deres død, og 13% mente ikke, at der findes et liv efter døden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Otte procent erklærede, at de tror på reinkarnation, og andre otte procent troede, at de ville komme i Skærsilden, før de kunne komme i Himlen.

’Rystende’

– Resultatet er rystende. Kirkerne må vågne op og undervise i de bibelske sandheder, siger rektor Len Munsil fra Arizona Christian University

Rektor Len Munsil fra Arizona Christian University kalder manglen på forståelse for grundlæggende kristen teologi ”rystende”. Han fastslår, at det kan ”have ødelæggende konsekvenser for både den enkeltes frelse og for alle aspekter af amerikansk liv og kultur”.

– Det må være et wakeup call for kirken og for alle ledere med indflydelse på ethvert niveau. De må tale, undervise og arbejde for at genindføre den bibelske sandhed.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mange sjæle vil gå fortabt, hvis folk bliver vildledt af den falske opfattelse, at vi kan fortjene os adgang til Himlen i stedet for at anerkende den sandhed, at Kristus alene og Hans retfærdighed er grundlaget for vores frelse, understreger Len Munsil.

Personligt ansvar

Næsten halvdelen (49%) af de adspurgte var enige i, at de ”har et personligt ansvar for – under de rette omstændigheder – at dele deres tro med mennesker, der tror noget andet end dem selv”.

Blandt evangelikale og pinsefolk var 74% enige i dette udsagn, sammenlignet med 54% af katolikkerne og 48% af de adspurgte fra protestantiske kirker.

56% af respondenterne erklærede, at de ”bevidst og konsekvent” prøver at undgå at synde, fordi de ved, at synd ”sønderknuser Guds hjerte”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Afviser Bibelens lære

”Når voksne amerikanere i stigende grad afviser de bibelske svar på livets vigtigste spørgsmål – fra mening og formål til forståelsen af, at ethvert menneskeliv har værdi og det, at der findes en objektiv sandhed – er det ikke overraskende, at nutidens opfattelser af synd og frelse i stigende grad er tømt for bibelsk forståelse,” hedder det i rapporten.

Dr. George Barna, som var leder af undersøgelsen, mener ligesom Len Munsil, at kirkerne nu må hjælpe nationen tilbage på rette vej.

– Hvis man ser det store billede i denne undersøgelse, så antyder det, at folk har den holdning, at alt er ok, når det gælder tro, moral, værdier og livsstil, siger han.

”Amerikanerne skaber tilsyneladende unikke og meget skræddersyede livssyn, baseret på følelser, oplevelser og muligheder – i stedet for at arbejde inden for rammerne af et komplet, gennemprøvet og konsistent livssyn.

Ved at opgive vore moralske standarder og traditioner og erstatte dem med inkluderende og betingede præferencer mister vi det fundament, som har givet succes for ”Det amerikanske eksperiment” i over to århundreder,” slutter Dr. George Barna.