21 dages fastetid for Danmark: ”Ansigt til ansigt med Jesus”

”Faste for Danmark”-bevægelsen kalder til 21 dages bøn og faste for landet. Med et helt særligt fokus, som Gud har lagt på lederens hjerte.

Af Peter Tinggaard. Forbeder, forkynder og forfatter

Det handler om Jesus – en levende og nærværende Jesus.

Kristendommen er IKKE en religion, som svarer til de andre religioner. For kristendommen handler ikke om ting, vi skal gøre, eller om sandheder, vi skal kende. Den handler fra start til slut om en levende relation mellem den troende og Jesus.

Det er ham og ikke teorien om ham, som er kristendommens kerne. Denne sandhed slås fast med syvtommersøm af Jesus selv, når han erklærer følgende i Matt 7,22-23: ”Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre!

Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I, som begår lovbrud!”

Jesus er selve fundamentet for alt, hvad Bibelen fortæller os. Alt i det Gamle Testamente peger frem mod ham, mens hele det Nye Testamente handler om ham. Og han er fortsat lige så levende og nærværende i dag (ved Helligånden), som da han vandrede på jorden for 2000 år siden.

Således erklærede han selv i Matt 28,20 i selve missionsbefalingen:

”Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.” Han lovede os også i Matt 18,20:
”For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.”

Vi nøjes med krummer, selv om Gud tilbyder os et festmåltid

Desværre virker det som om, at kirken er kommet langt væk fra sit bibelske udgangspunkt, hvor alt handler om Jesus og den troendes levende relation med ham.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi har i stedet fået skabt en slags religiøs konstruktion, hvor det er læren om Jesus og selve teorien om, hvem vi er i ham, som er blevet vores nye fundament.

Således er det teologien om Jesus, som ikke-kristne møder, når de møder kirken. Det kan godt være, at vi er blevet gode til at lave en flot og underholdende udgave af budskabet, men det ændrer ikke det store. Mennesker har brug for at møde Jesus.

Jesus erklærede selv, at der skulle være noget overnaturligt over hans efterfølgere. ”Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden” (Joh 13,35).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Med andre ord, det er meningen, at mennesker skal møde Jesus igennem vores indbyrdes kærlighed, fordi de møder noget, som ikke kan forklares på naturlig vis. De skal erfare en indbyrdes kærlighed, som forbavser og chokerer dem, fordi de ser Jesus i os. Men det forudsætter selvfølgelig, at kirkens medlemmer selv har erfaret Jesu kærlighed på en livsforvandlende måde.

Løfter om Jesu tilstedeværelse

Bibelen rummer altså en lang række løfter om Jesu mærkbare tilstedeværelse i vores liv, som mange kristne både har læst og kender i teorien, men det er de færreste, som har oplevet, hvad Bibelen faktisk erklærer, at vi er kaldet til at opleve.

Det er det, som er kernen i den kommende 21 dages faste. Gud inviterer os til at erfare den livsforvandlende virkelighed, der tilbydes os igennem hans levende Ord.

”Men er der noget nyt i dette?” vil nogen sikkert spørge. ”Har vi ikke allerede grebet Kristus?” Som svar til disse spørgsmål vil jeg synliggøre, hvad Bibelen faktisk lover os – og så kan du selv overveje, om dette er din virkelighed. Oplever du de ting, som Gud har klargjort for dig?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kort sagt: Det er det bedste for mig, at Jesus er taget tilbage til himlen,
for Helligånden er en forbedring i forhold
til at vandre sammen med Jesus i kød og blod.

Helligånden i os

I Joh 16,7 erklærede Jesus til sine disciple: “Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer.”

De havde oplevet de mest utrolige ting med Jesus, mens de vandrede sammen med ham i mere end tre år. De syge var blevet helbredt, de fangne var blevet sat fri, utallige mirakler var sket, og deres liv var blevet radikalt forvandlet. Derfor var det en stor hyldest af Helligånden, når Jesus erklærede: “Det er det bedste for jer … “.

Med andre ord: Helligånden er så fantastisk, at han vil være en opgradering eller en forbedring i forhold til det, som I har oplevet sammen med mig.

Dette udsagn udvandes tit af kristne, der forklarer Jesu ord med en henvisning til, at Ånden kan være alle steder på en gang, mens Jesus var begrænset til et sted af gangen. Men Jesus sagde ikke, at det var det bedste for kirken i fremtiden.

Han kiggede sine tolv disciple i øjnene og erklærede, at det var det bedste for dem. Hvis dette var sandt i disciplenes liv, må det også være sandt i mit liv i dag. Kort sagt: Det er det bedste for mig, at Jesus er taget tilbage til himlen, for Helligånden er en forbedring i forhold til at vandre sammen med Jesus i kød og blod.

Tænk et øjeblik over, hvor meget du ville give for en enkelt dag med Jesus i kød og blod … og lad Jesu ord hviske til dit hjerte: Du har fået noget, som er endnu bedre end dette.

Helligånden herliggør Jesus

Når man forener, hvad Jesus sagde om Helligånden i Joh 16,7 med de andre ting, som han lærte sine disciple om den tredje person i treenigheden, forstår man, hvorfor det var det bedste for disciplene. For Helligåndens altoverskyggende formål var og er at herliggøre Jesus.

Han “skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer” – Joh 14,26. Han “skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer.” – Joh 16,14. Han skal “vidne om mig” – Joh 15,26 – og han vil være “en anden talsmand” (ligesom mig), som dog vil være hos jer til evig tid – Joh 14,16. Han vil være så fantastisk til at repræsentere mig, at han er selve opfyldelsen af mine løfter til jer om, at “jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.” – Matt 28,20.

Således rummer Jesu ord om Ånden endnu en dybde: “I vil lære mig endnu bedre at kende ved Helligåndens tilstedeværelse i jeres liv end det, som I har oplevet igennem jeres vandring med mig.”

For Helligåndens altoverskyggende dagsorden er JESUS – og han vil male Jesus for vores øjne i en sådan livsforvandlende og virkelig grad, at det giver os endnu mere end at vandre fysisk med Jesus.

Faste for Danmark-bevægelse kalder til 21 dages bøn og faste med start første november. Formålet med fasten er at komme dybere ind i den personlige relation med Jesus og derigennem opleve mere af Helligåndens kraft og kærlighed til vidnesbyrd for andre.

Guds plan i en Corona-tid

Dette er Guds store plan i denne Corona-tid. Han inviterer os til at træde ind i en ny tid, hvor Helligånden på en helt særlig måde vil blæse åbenbaring ind i vores læsning af de hellige skrifter, så konkrete løfter om Jesu nærvær får en helt anden dybde for os. Det er det, jeg selv har oplevet igennem det sidste halve år.

En lang række forskellige vers om Jesus er blevet så levende for mig, at de har givet mig en sikker forvisning om, at jeg igennem fastetiden skal møde og opleve Jesus på måder, som overgår, hvad jeg har oplevet med ham tidligere. Det føles næsten som om, jeg har fået en personlig invitation fra Gud til at smage og se, hvem Jesus er.

Men Gud har samtidigt gjort det klart for mig, at invitationen også gælder for hele Guds folk i Danmark. Det er på dette grundlag, at jeg nu kalder til en 21 dages faste under titlen “ansigt til ansigt med Jesus”. Fra d. 1. – 21. november.

Det bliver en hellig vandring ind i Guds nærvær, som jeg selv har sat 21 dage af til, hvor jeg dag for dag vil dele min vandring med andre. Således kan vi – i et fastende fællesskab – komme til at opleve, hvad Paulus bad om i Ef 3,18-19: at vi “sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds fylde nås.”

Yderligere info om denne fastetid kan læses på Faste for Danmarks hjemmeside.

Faste for Danmark:

Faste for Danmark blev startet for 5 år siden af Peter Tinggaard. Det er en bevægelse af fastende forbedere, hvor ca. 90 forbedere er tilmeldt direkte, mens mange andre følger bevægelsen via facebook fra sidelinjen.

Hjemmeside: www.fastefordanmark.dk

Dato for fasten: 1.–21. november.
I fasteperiodens 21 dage vil Peter uploade en ny video på ca. 5 min. hver dag.