At hjælpe andre giver livskvalitet

David Eg Jensen er overbevist om, at hans lyst til at hjælpe er en gave fra Gud. Den har ført ham tættere på naboer og kolleger, og på jobbet har han påtaget sig en mentor-rolle. Han har oplevet, at frygt forsvandt ved Guds indgriben og blev erstattet med frimodighed.

David Eg Jensen (bagest i billedet) på Barcelonas Camp Nou-fodboldstadion sammen med sin familie. David Eg Jensen er gift med sin bedste ven, Lillian, og sammen har de tre voksne børn, Nicolai, Nadia og Philip. Familien bor i Herning.

– Jeg brænder for at række ud til folk med praktisk hjælp, siger David Eg Jensen. Han føler, at Gud har udrustet ham med en lyst og evne til at afhjælpe menneskers behov og derved vise sin kristne tro – i handling.

– Hjemme på gaden synes jeg, det er så dejligt, når naboen kommer og spørger om hjælp, og vi kan spørge tilbage, når vi har brug for hjælp. I perioder har vi rendt meget hos hinanden, når der har været ombygningsprojekter hos den ene og så den anden. Når vi laver praktiske ting hos hinanden, sker der noget, og vi bliver åbne, og paraderne kommer ned.

– Det giver plads til at snakke om de personlige ting i livet. Det har jeg oplevet meget i forhold til vores naboer. Det åbner ofte døre for, at jeg kan dele min tro på Jesus med dem.
Jeg trives rigtig godt sammen med kolleger og folk, som ikke kender Gud. Det er her, jeg føler, at jeg har noget at give, forklarer David Eg Jensen.

Under corona-nedlukningen har han haft de mest dybe og personlige samtaler om tro og de udfordringer, vi står i.

Vigtigt at lytte

De senere måneder har der været færre på arbejde, og det har skabt nogle muligheder. En dag kom en ellers indesluttet kollega og sagde: ”Jeg har brug for at snakke.” Og så begyndte han at fortælle om problemer i sin familie. De følgende dage fortsatte snakken, og andre har også haft brug for at lette deres hjerte.

– Jeg lytter meget, når folk viser mig tillid. Jeg har oplevet, at hvis jeg er villig til at lytte til deres problemer og bekymringer, så er de lydhøre over for mine svar – også når jeg siger, at Jesus ønsker at hjælpe dem, lige som han har hjulpet mig, siger David.

Mentor for unge

David er ansat hos KK Wind Solutions som Facility Manager. En dag blev hans afdeling spurgt, om de i samarbejde med kommunen ville hjælpe udfordrede unge med at få arbejde eller uddannelse.

– Dette var lige en opgave, der kunne give mit job en helt ny vinkel, og jeg sagde ja til mentor-rollen. Her ni år senere har jeg haft 7-8 unge fyre tilknyttet min afdeling. De fleste har været i praktik i tre måneder, men nu er to blevet fastansat.
Den ene har været hos os i otte år og er snart færdig med en håndværksuddannelse. Det er en stor sejr for ham. Den anden er blevet ansat i fleksjob.
Det er meget berigende at arbejde med de unge drenge. Vi får snakket om alt mellem himmel og jord.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gav tidligt sit liv til Gud

David Eg Jensen voksede op på en kartoffelfarm tæt ved Grindsted. Familien var tilknyttet Missionsforbundet, og troen på Jesus var levende og betydningsfuld for Davids forældre og brødre.

Allerede som 13-årig tog han et personligt standpunkt for Jesus sammen med en flok andre teenagere på UMO’s Go Festival i Randers. Den dag satte mål og retning for hans liv.

Oplev Helligånden!

– Et år senere oplevede jeg at blive fyldt med Helligånden på Betesda Bibelcamping tæt ved mit hjem, fortæller David.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Det er vigtigt at opleve Helligånden i en tidlig alder. Med den ekstra kraft, som Gud har lovet os, står vi stærkere, når livets udfordringer møder os.

Og Helligånden udruster os desuden med åndelige gaver, som kan være en kæmpe berigelse både for os selv og vore omgivelser. Det var fantastisk at begynde at tale i tunger, og det har været en stor rigdom gennem alle år. Jeg bliver bygget op i mit indre, når jeg giver plads for Helligånden, fortæller han.

Fri for frygt

– Som teenager under den kolde krig hørte og læste jeg alt for meget om oprustning og atomvåben, husker David.

– Det resulterede i, at jeg blev lammet af frygt, når diskussionen i klassen handlede om den konflikt. Det skete flere gange, at jeg forlod klasseværelset og blev på toilettet, til timen var forbi. Jeg havde mange mareridt om natten, og det var ikke let for mig at snakke med nogen om mit problem.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– En aften, hvor jeg lå på mit værelse, oplevede jeg pludselig et gudsnærvær, som jeg ikke havde prøvet før. Samtidig hørte jeg Guds stemme i mit indre. Han sagde, at jeg ikke skulle bekymre mig, og at jeg ikke skulle være bange.

– Jeg tog det virkelig til mig, og i løbet af de næste dage forsvandt frygten og har været væk lige siden. Det var så fantastisk at opleve Guds fred og ro, når der var svære situationer.
Jeg fik også frimodighed til at bede for klassekammerater og kolleger. Når frygten forsvinder, kommer frimodigheden ind i stedet, har David erfaret.

Bøn for syge

En tid efter den oplevelse var han i gang med en projektopgave.

– Min makker havde problemer med en diskusprolaps, og en eftermiddag tog jeg mod til mig og spurgte, om jeg måtte bede for ham. Vi sad på hans værelse, og jeg lagde mine hænder på hans ryg og bad. Senere en dag på Teknisk Skole fortalte han foran hele klassen, at han havde fået det bedre med ryggen. Han kiggede over på mig og sagde: ”Øh, det var efter, at du var forbi mig, David.” Og så uddybede han ikke yderligere. Jeg mødte ham måneder senere efter endt uddannelse, og det gik stadig godt med ryggen.

– En morgen kom jeg i snak med en mand uden for Rema 1000. Jeg spurgte, hvordan han havde det, og han fortalte, at han bøvlede med sin dårlige ryg.
Jeg fik lov til at bede for ham. Tilsyneladende skete der ikke noget umiddelbart, men da jeg bad anden gang, konstaterede han, at smerterne var væk.
Der, hvor jeg oftest oplever en effekt af min forbøn, er, hvis folk har ondt i ryggen. Så det beder jeg gerne for, forklarer David.

Lyt til Helligånden

David forsøger at optræne sine åndelige ører til at høre, når Helligånden tilskynder ham til at handle. Det kan være at gøre en praktisk indsats til hjælp for nogen, en snak, bøn for syge, eller noget helt andet.

– Det er noget, alle kristne burde være opmærksomme på. At gå i kirke og til kristne møder er godt, men mindst lige så vigtigt er det at forstå, at Gud lægger mange omstændigheder til rette for os, som vi skal samarbejde med ham om, slutter David Eg Jensen.