Nyt fælles pastorat skal styrke præstebetjening i 10 sogne

Når der skal ansættes ny sognepræst i Vejerslev-Aidt-Thorsø sogne, bliver vedkommende kirkebogsførende sognepræst i et nyt, stort fællespastorat.

Biskoppen over Aarhus Stift har nemlig godkendt, at der oprettes et nyt fælles pastorat bestående af Vejerslev-Aidt-Thorsø, Hvorslev-Gerning-Vellev og Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev pastorater.

Mange præster ønsker et tættere samarbejde med deres kolleger. Samtidig har menighedsrådene haft et ønske om at fastholde nærheden i det større, og resultatet blev derfor, at alle menighedsråd har fået en ”distriktsdeling” i det nye fællespastorat. I disse distrikter vil den enkelte præst få sit hovedvirke.

Det nye fælles pastorat skal også have et fælles navn, som menighedsrådene senere skal afklare i samråd med biskoppen.

Stillingen til ny sognepræst opslås fra 2. marts. Ansøgningsfristen udløber den 22. marts 2021.

Ansættelsestidspunktet bliver formentlig i løbet af foråret, men det afhænger at, hvornår de formelle forhold er afklaret, oplyser Erik Bertelsen på vegne af Vejerslev-Aidt-Thorsø menighedsråd.