Fuld gang i planer om nyt kirkebyggeri i Randers

Fusion af to frikirker har nu ført til behov for større lokaler på Mariagervej.

Fra venstre mod højre ses staben omkring byggeriet: Michael (projektleder), Preben , Kent (præst), Karl, Peter, Pauli, Emily, Charlotte, Krista, Ida Til højre ses den eksisterende bygning, der skal bevares. I baggrunden og til venstre ses de bygninger, der skal rives ned.

Den Evangeliske Frikirke i Randers er i fuld gang med planer om nybyggeri. Projektet er opstået i forbindelse med fusionen mellem Den Evangeliske Frikirke og Pinsekirken i Randers i 2019. Det har skabt pladsproblemer og behov for større lokaler.

I øjeblikket har man lokaler i Niels Brocks Gade og på Mariagervej 117. Det betyder, at man er nødt til at holde to gudstjenester om søndagen, og det vil man gerne have ændret, så hele menigheden kan samles på en gang.

En central placering var ønskelig, men ikke opnåelig. I stedet er Mariagervej udset til at rumme et nyt, stort kirkecenter med plads i det største lokale til over 500 mennesker. Tilmed i en udgave, som vil give hele kvarteret et løft.

Frikirken er så seriøs omkring byggeriet, at de har ansat et medlem af menigheden, Michael Rostved, 42 år, som projektleder. Han er valgt til opgaven, da han har siddet længe i menighedsrådet og har haft funktion som hjælpepræst i kirken.

Michael Rostved oplyser, at Den Evangeliske Frikirke sidste år købte en grund på Mariagervej, nemlig nummer 115, som ligger umiddelbart op til kirken og de øvrige lokaler på adressen Mariagervej 117.

Der har tidligere været drevet forretning med bilglas. Dermed får man en bygning, der er stor nok til at rumme de 400 medlemmer, og gode muligheder for en flot facade ud mod vejen. Dette giver også mulighed for udvidelse senere, hvis der bliver behov for det, da grunden er på 10.000 kvm.

To arkitektfirmaer er sat på opgaven med at udarbejde projektet. Der skal så ske en udvælgelse, og efterfølgende vil det være nødvendigt at afvente vedtagelse af en lokalplan. Men man er allerede nu i gang med at arbejde på at sikre den optimale grundplan ift. kirkens behov og flow i bygningen.

– Vi går efter at etablere ca. 1500 nye kvm. i naturlig sammenhæng med det eksisterende, både i udtryk og funktion, siger Michael Rostved.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Menighedsmedlem Michael Rostved er ansat som projektleder.

Økonomien godt på vej

Et projekt som dette er jo ikke helt gratis, og kirken er derfor i fuld gang med at rejse penge til projektet. Det forventes, at der skal bruges mellem 20 og 25 millioner på byggeriet.

Man er i fuld gang med at søge midler fra fonde mv. Men menighedens medlemmer er selv meget engagerede og giver gerne ind i projektet.

– På kun 14 dage lykkedes det os at få tilsagn om 5,2 millioner kroner. At der er handling bag ordene ses af, at de 1,4 millioner kroner, der var givet tilsagn om i 2020, alle er gået ind på kontoen, siger Michael Rostved.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Derudover har kirken også selv nogle penge, idet man har sørget for at lægge nogle af dem, man fik ved salget i sin tid af lokalerne på Vennelystvej, til side.

Vægt på omsorg

Den Evangeliske Frikirke ser sig selv som et ”kirkeomsorgskulturcenter”. Foruden kirkedelen er man nemlig også med i et kirkeligt familiehjælpearbejde, og omsorgsdelen vægtes også højt, fortæller Michael Rostved.

Men de drømmer om, at andre end kirken selv vil benytte lokalerne. Det giver ingen mening, at en så stor sal alene skal benyttes én dag om ugen til gudstjenester, som Michael Rostved konstaterer.

– Vi vil gerne vise, at vi vil være en del af byen, og at vi vil noget for byen, siger han og håber, at man vil se byggeriet som en gave til Randers. Tanken er, at foreninger i byen skal kunne leje lokalerne til diverse arrangementer, at lokalerne kan tages i brug under Randers Festuge, hvor kirken også plejer at deltage, og i det hele taget at huset bliver brugt hele ugen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Michael Rostved oplyser, at man håber at kunne sætte gang i byggeriet i starten af 2022, og at det så forhåbentlig står færdigt i foråret 2023.