Dobbelt medlemsskab af trossamfund til debat

Loven forbyder dobbelt medlemsskab, men den er svær at tolke og håndhæve i praksis.

Jane Heitman (V) vil ikke ændre loven, som forbyder dobbelt medlemsskab. Foto: Steen Brogaard

”Man kan godt være medlem af den danske folkekirke samtidig med, at man er medlem i Brødremenigheden,” hedder det i beskrivelsen af den herrnhuterske frimenighed på Christiansfeldcentrets hjemmeside. Det fik kirkeudvalgsmedlem Jane Heitman (V) til at undersøge sagen.

Venstrepolitikeren har derfor bedt kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) svare på, om man kan være medlem to steder. Svaret fra kirkeministeriet kom den 27. september, og her slås det fast, at medlemsskab af både folkekirken og et andet trossamfund ikke er muligt, skriver Kirke.dk.

Fortrolige oplysninger

Denne lov er dog svær at fortolke, og den bliver ikke fulgt i praksis, siger flere eksperter ifølge Kirke.dk. Og selv om sognepræsten skal afgøre, om et medlemskab er ophørt, er det ikke muligt for myndighederne at tjekke, om enkeltpersoner også er medlemmer af andre trossamfund.

Det skyldes, at oplysninger om religiøse tilhørsforhold er fortrolige og beskyttede i Danmark.

Det står fast, at man ikke kan være medlem af folkekirken samtidig med, at man er tilsluttet et andet trossamfund, fastslår juraprofessor Lisbet Christoffersen.

Hun nævner ifølge Kirke.dk to anledninger, hvor sognepræsten eller andre instanser bør være opmærksomme på, om der er tale om medlemskab af et andet trossamfund:

Når det gælder vielsesmyndigheder, skal man være medlem af det trossamfund, der forestår vielsen. Og når det gælder valg til menighedsrådene skal valgbestyrelsen sikre sig, at der ikke er tale om dobbelt medlemskab, forklarer juraprofessoren.

Mogens Mogensen fra Det Mellemkirkelige Råd undrer sig over, at loven i det hele taget findes.

Ramaskrig helt til Borgen

Medlemsskab af både folkekirken og en frimenighed som Brødremenigheden kompliceres ikke af forskellige dåbssyn. Og i kristne trossamfund, der ikke foretager dåb, som fx Frelsens Hær og Missionsforbundet, får man foretaget dåben i folkekirken, forklarer Mogens Mogensen, der er formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Han er selv bosat i Christiansfeld, kender Brødremenigheden og ser et dobbelt medlemsskab som noget positivt. Folkekirkens medlemmer repræsenterer i forvejen en stor teologisk og dogmatisk mangfoldighed, påpeger han.

Hvis myndighederne skulle begynde at håndhæve loven ved at slå systematisk ned på dobbelt medlemsskab, ville det ”skabe et ramaskrig, der ville kunne høres helt oppe på Christiansborgs gange,” fastslår han ifølge Kirke.dk.

Mogens Mogensen forklarer samme sted, at mange medlemmer af Brødremenigheden bor uden for Christiansfeld og derfor søger til den lokale folkekirke for at deltage i kirkelige handlinger.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvad siger loven?

I loven om medlemskab af folkekirken hedder det i § 2.

”Et medlem af folkekirken kan bringe sit medlemskab til ophør ved skriftlig anmeldelse. Stk. 2. Medlemskabet ophører, såfremt et medlem slutter sig til et andet trossamfund eller på anden måde, f.eks. ved at lade sig gendøbe, stiller sig uden for folkekirken.”