Øget samarbejde om radio- og litteraturmission

Norea Mediemission og Dansk Balkan Mission vil arbejde sammen i Rumænien og Albanien.

Norea Mediemission og Dansk Balkan Mission er gået sammen om at udbrede evangeliet i Rumænien og Albanien, hedder det i en fælles pressemeddelelse. DBM og Norea Mediemission ønsker på denne måde at udnytte de fælles ressourcer, så evangeliet kan nå længere ud.

Naturligt samarbejde

Om samarbejdet fortæller Ole Sørensen, der er daglig leder af Norea Mediemission:

– Leder af DBM, Niels Arne Skov, var en af hovedkræfterne bag Noreas opstart i 1970, så derfor har der været en naturlig forbindelse på det personlige plan og et godt kendskab til hinandens arbejde gennem mange år

– Kristne bøger og hæfter er et rigtig godt supplement til radio og omvendt, skriver Ole Sørensen fra Norea Mediemission (til venstre) og Niels Arne Skov fra Dansk Balkan Mission i en fælles meddelelse.

. Men den vigtigste årsag er, at vi gennem en del år har haft arbejde i det samme områder: I længst tid i Rumænien og i de senere år også i Albanien.

Med udgivelse af rumænske bøger i DBM-regi og det forhold, at de gode programmer fra pastor ”Moscovici” blot lå på hylden, så kunne vi begge se nogle muligheder i at arbejde lidt tættere sammen og lidt mere formelt.

Kristne bøger og hæfter er et rigtig godt supplement til radio og omvendt. Der er nogle rigtig gode synergier ved at bruge både litteratur og audio/radio.

Rumænien

Norea Mediemission producerede i årene 1971-2001 ugentlige 30-minutters radioprogrammer til Rumænien med den rumænskfødte lutherske præst Jancu Moscovici. Under skiftende tider og forhold mødte rumænerne gennem disse radioprogrammer et klart evangelisk budskab om Jesus Kristus.

Det var programmer, der tændte håb og satte spor i manges liv, og der er stadig mange i Rumænien, der husker pastor Moscovicis forkyndelse. Det er på baggrund af dette, at der nu laves podcasts, som vil være tilgængelige i en database, hvorfra programmerne kan hentes.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Flere målgrupper

Medlemmerne i flere store lutherske kirker i Rumænien har ungarsk, tysk og slovakisk oprindelse. Her bliver de yngre generationer mere og mere rumænsksindede og savner forkyndelse på rumænsk. Desuden er der en lille national luthersk kirke, hvor flere personligt har kendt både pastor Moscovici og den kendte pastor Wurmbrand.

DBM ser også en målgruppe blandt rumænske migranter i Danmark. Der bor ca. 30.000 rumænere i Danmark, og DBM har kontakt til både evangeliske og ortodokse blandt dem.

De rumænske programmer med pastor Moscovici er i øvrigt blevet sendt i mange år på kristne lokalradioer i Danmark, bla. Lumi Radio Aalborg. Norea Mediemission vil også udbrede kendskabet til den nye adgang til de rumænske programmer som podcast fra DBM, samt gøre programmerne tilgængelige på www.nydansker.net.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Minibøgerne Anker, Kors- og Hjertebogen findes på flere sprog, blandt andet albansk.

Albanien

Norea Mediemission har siden 2005 støttet radioprogrammer til Albanien via Trans World Radio. Det er både programmer til etniske albanere og til romaer i landet.

Da DBM allerede er engageret i mission til romaer (også kendt som sigøjnere) i Rumænien og desuden arbejder med udgivelse af udvalgte kristne bøger på flere sydøsteuropæiske sprog, bl.a. albansk, har DBM’s ledelse ønsket også at engagere sig i at støtte radiomissionen i Albanien.

Derfor vil Norea Mediemissions andel i de albanske radioprogrammer blive betalt af DBM. Helt konkret har DBM overtaget produktionsomkostningerne af de albanske ”Kvinder med Håb”-programmer fra 1. oktober 2021.

Ikke kun radio

DBM udgav i 2018 tre små minibøger – Hjerte-, Anker- og Korsbogen – på albansk i samarbejde med den finsk-svenske missionsorganisation ”Evangelium i Spetsen”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Samme organisation forventer at færdiggøre en oversættelse af andagtsbogen ”Et er nødvendigt” af H.E. Nissen til albansk, hvor DBM står for udgivelsen i Albanien. Der er allerede aftale om distribution af 1500 eksemplarer af bogen, der ligesom DBM’s øvrige udgivelser af denne andagtsbog vil blive delt gratis ud.

Se også www.norea.dk og www.balkanmission.dk