Ny forskning: Gudsforholdet er vigtigt for psykisk sundhed

Matthew Henderson er assisterende professor i sociologi ved Union University i USA.

Menneskers relation eller ”bonding” i forholdet til Gud er afgørende for deres psykiske velbefindende, viser ny forskning fra USA.

Undersøgelsen ”Attachment to God and Psychological Distress: Evidence of a Curvilinear Relationship”, som kan læses i Journal for the Scientific Study of Religion, er skrevet af forskerne Matthew Henderson fra Union University og Blake Kent fra Westmont College.

Bruger bonding-teorier

I undersøgelsen indgår data fra en tidligere undersøgelse (Baylor Religion Survey fra 2010), hvor 1600 troende deltog. Flertallet af respondenterne i denne undersøgelse var kristne.

Mens tidligere undersøgelser har vist, at bøn og gudstjenester ”styrker menneskers mentale helbred”, fastslår Henderson overfor The Christian Post, at der ikke findes meget data om, hvad ”folks specifikke religiøse tro” betyder for deres mentale helbred.

– Vi mente, at det var en ret iøjnefaldende svaghed, fordi troen er en meget vigtig del af religiøs praksis. Vi var især interesserede i, hvad folk tror om Gud, forklarede Matthew Henderson.

Ved brug af begrebet ”Attach-ment Theory” (bonding-teori) undersøgte forskerne derfor, hvordan folks specifikke opfattelser af Gud og deres relation til ham påvirkede deres mentale helbred.

”Attachment Theory ser på bondingen mellem et barn og dets omsorgsperson som en central motivator for menneskelig adfærd og en ”begynderbog” for fremtidige interpersonelle relationer. Små børn engagerer sig i nærheds-søgende adfærd i forhold til deres vigtigste omsorgsperson for at føle velbefindende, støtte og tryghed. Her giver omsorgspersonen barnet en ”sikker base”, hvorfra de kan udforske verden, forklarer Henderson.

Gudsopfattelse og bonding

Med baggrund i Attachment Theory har forskerne sammenholdt respondenternes mentale helbred, fx. deres coping-strategier, depression mm., med deres relation til Gud.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– ”Attachment to God” handler om at måle menneskers følelsesmæssige disponering overfor Gud. Hvis man føler, at Gud er konsekvent og forstående, vil vi typisk kalde det en ”sikker bonding til Gud”.

Men hvis man føler, at Gud er fjern og reserveret, og man ikke rigtig kan stole på ham, vil der være tale om en ”undvigelses-bonding”. Og hvis man ikke er helt sikker, vil der være en ængstelighed i bondingen, forklarer Henderson.

Både de mennesker, som har en sikker og tryg relation med Gud – men også dem, som har et mere fjernt forhold til det guddommelige – oplevede ifølge undersøgelsen mindst stress.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Sociologen forklarer, at folk, som er usikre omkring deres gudsforhold, vil kunne få hjælp til mere stabilitet og mindre stress i livet med hjælp fra en sund kristen menighed. Undersøgelsen viser, at menneskers gudstro og troens betydning for deres psykiske helbred er en meget kompleks størrelse.

”Folks relation til Gud og deres opfattelse af ham kan ændres med tiden, især når de kommer ud for de stressende livsbegivenheder, som ingen af os kan undgå,” påpeger Henderson.