”Det er meget, meget værdifuldt”

Poul Kirk er formand for landssamarbejdet om Danske Kirkedage. Han er tidligere forstander for pinsekirken Bykirken i Odense.

Danske Kirkedage er det fortløbende landsarbejde, mens Himmelske Dage er de aktuelle og lokale festdage, som i 2022 foregår i Roskilde.

Poul Kirk fortæller: ”I landsarbejdet er vores opgave at samle erfaringen fra de sidste 15-20 års arbejde med kirkedage. Her skal vi styrke basis-organisationen, som skal understøtte kirkefestivalen Himmelske Dage. Og det er vi godt i gang med. Det handler meget om beskrivelse af processer og opsamling af viden, så vi ikke hver gang, der skal afholdes Himmelske Dage et nyt sted, skal starte i nul.”
Himmelske Dage er det største fælleskirkelige mødested i Danmark.

Her samles kristne fra alle dele af dansk kirkeliv for sammen og i gensidig respekt at sætte fokus på troen, kirken og aktuelle strømninger.
”Det er helt unikt og meget værdifuldt, at vi samles på den måde”, siger Poul Kirk.

”Kristen tro trives ikke godt i det individualistiske rum, den vil fællesskabet. Troen fremmes og styrkes i relationer og i samvirket med andre. Det er ofte dem, vi er lidt uenige med, der kan sætte fingeren på vanskeligheder i vores eget forhold til troen og udfordre os. På den anden side kan mødet med dem, som vi ikke til hverdag er i stue med, også virke bekræftende i forhold til eget ståsted. Begge dele er godt. Men endnu vigtigere er, at mødet kan opflamme og inspirere os til fortsat engagement i den verden, hvor vi er sat. Derfor er det kristne fællesskab så vigtigt. Det modvirker sekterisme og mindsker selvtilstrækkeligheden. Ja, det er afgørende for sund, åndelig udvikling.”

På Himmelske Dage samles kirken på tværs af landet. Her fremvises kirkens mangfoldighed, og der er mulighed for at tage udfordrende og vanskelige emner op i fællesskabet. Når så mange samles, er der også volumen til at invitere flere internationale gæster og dermed hente international inspiration og sparring til vores danske setting.

”Jeg drømmer om, at der fremover vil være endnu flere organisationer og netværk, der ønsker at være med i kredsen af venner, der står bag Danske Kirkedage”, siger Poul Kirk.

”Det, at vi som kirke kan stå sammen i formidlingen af den kristne tro, er et stort og meget positivt signal til en verden, som på mange måder er splittet. Kirken i Danmark mødes trods forskelligheder hvert tredje år, og det er meget, meget værdifuldt. Det er værd at bruge mange timers arbejde på.”