På vej derhen blev de rene

Jesus sendte de ti spedalske afsted hen til præsterne. De adlød ham og blev helbredt på vejen derhen.

Af Harald Gregersen. Lovsangsleder

Jesus sendte de ti spedalske afsted hen til præsterne. De adlød ham og blev helbredt på vejen derhen.

Ledt af Helligånden fulgte Jesus grænsen til Samaria. Der var mennesker, som ventede. I mødet med mennesker, ofte i samfundets udkant, viste han sin kærlighed ved tilgivelse og trøst, håb og visdom. Hans herlighed kom til fuldt udtryk gennem undere og mirakler, og når han viste sin magt over naturen, mørkets kræfter, sygdom, lidelse og død.

Gud møder de udstødte

I dagens tekst møder Jesus en gruppe mennesker med en fælles grusom skæbne. Uhelbredeligt syge af spedalskhed og udelukkede af samfundet var de ’på Herrens mark.’ I deres nød må de ofte have råbt til Gud om hjælp; og denne dag kommer Jesus forbi! Da de på afstand ser ham og hans følge, fatter de håb og råber til ham!

Gud ønsker også at møde vor tids isolerede og udstødte mennesker med sin kærlighed! Han kalder kristne til at gå ud til dem med evangeliets forvandlende nåde og kraft! (Jer 29,11-14a; Rom 1,16). Spedalskhed var stigmatiserende! Man var ikke blot syg af spedalskhed; man var spedalsk. Oven i sygdommens lidelser var de sociale følger isolering og udstødelse fra samfundet. (Se fx 2 Mos 4,6; 4 Mos 12,1-16; 2 Krøn 26,19-21).

”Fjern-helbredelse”

Helbredelsen af de 10 spedalske var remote – på afstand. Ingen berøring, ingen håndspålæggelse. Blot Jesu gensvar på deres råb: “Gå hen og bliv undersøgt af præsterne,” for at få bekræftet, at de var blevet ”rene.” Jesu svar indikerer, at de var helbredt! Var de ikke gået, var helbredelsen ikke blevet aktiveret. Jesus satte sygdommens åndelige rod, arvesynden, ud af kraft! Nu skulle de spedalske blot adlyde Jesu ord! “På vej derhen blev de rene,” står der.

Hvad hindrer helbredelse?

Helbredelse kan være betinget af lydighed. Tænk på syreren Na’aman, som måtte dyppe sig 7 gange i Jordan floden, før han blev helbredt fra sin spedalskhed (2. Kongebog 5). Jeg hørte engang om en nyfrelst kvinde, som led af en sygdom. Hun fik dog en stærk tro på, at hun ville blive rask, hvis hun lod sig døbe. På trods af pårørendes modstand valgte hun troens lydighed og lod sig døbe.

Guds riges åndelige love er uafhængige af synlige,
jordiske forhold. De aktiveres,
når vi handler efter Guds levende ord,
som skaber, hvad det nævner.

Gud helbredte hende, og hun blev et stort vidnesbyrd om Guds forvandlende og lægende kraft. Andre blokeringer for helbredelse kan være bitterhed, utilgivelighed, skjult synd, dæmoniske bindinger mm. Når du lydigt handler på det, Gud viser dig, kan det være det, der udløser din helbredelse.

Vi kan bede for andre fra lang afstand

Et andet eksempel på remote healing i NT er Jesu ord. “Sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt” (Mattæus 8,5-13). Atter virkede Jesu helbredende kraft på afstand! Du og jeg kan bede for mennesker over lang afstand og erfare Guds svar på bøn!


Artiklen fortsætter efter annoncen:Guds riges åndelige love er uafhængige af synlige, jordiske forhold. De aktiveres, når vi handler efter Guds levende ord, som skaber, hvad det nævner.
Jesu har videregivet sin myndighed over synd, sygdom og død til alle, der tror. Se Markus 16,15-18.

Gud har magt over al sygdom. I 2 Mos 15,26 siger Gud: ”… jeg er Herren, der læger dig.” Profeten Esajas skrev i Es 53:
”Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar…Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt.” (vers 4-5)

Kun én af de ti vendte tilbage og sagde tak. Jesus siger til ham: “Din tro har frelst dig.” Ved hans taknemmelighed fik han hele pakken: Sundhed, fred med Gud og evigt liv!

Én takkede Jesus og blev frelst

Jesus besejrede Satan, da han tog straffen for vor synd. Han bar vore sygdomme. Der siges at være 39 hovedsygdomme svarende til antallet af de piskeslag, han fik. Og Jesus bar alle sindslidelser, da tornekronen blev trykket ned over hans hoved. Se Lukas 13,10-12; 6,18-19; 10,17-20 og Markus 6,12-13.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men kun én af de ti vendte tilbage og sagde tak. Jesus siger til ham: “Din tro har frelst dig.” Ved hans taknemmelighed fik han hele pakken: Sundhed, fred med Gud og evigt liv! Lad os lære af denne beretning og huske at ære Gud og takke Ham, hver gang Han besvarer vores bøn, og fortælle andre om det!

Søndagens tekst: Luk 17, 11-19

Ti bliver helbredt, én bliver frelst

11 På sin vandring mod Jerusalem fulgte Jesus på et tidspunkt grænsen mellem Galilæa og Samaria.

12 I nærheden af en landsby kom ti spedalske hen imod ham. De standsede op et stykke fra ham 13 og råbte: „Jesus, Mester, vær barmhjertig og gør os raske!”


Artiklen fortsætter efter annoncen:14 Han så på dem og sagde: „Gå hen til præsterne og lad jer undersøge.” Mens de var på vej derhen, forsvandt deres spedalskhed.

15 En af dem vendte tilbage til Jesus, da han så, at han var blevet helbredt, og på vejen lovpriste han Gud med høj røst.

16 Han faldt på knæ med ansigtet mod jorden foran Jesus og takkede ham for, hvad han havde gjort. Det var en samaritaner!

17 Jesus spurgte: „Blev de ikke helbredt alle ti? Hvor er de ni?

18 Er den her fremmede den eneste, der er kommet tilbage for at give Gud æren?”

19 Så sagde Jesus til ham: „Rejs dig blot og gå hjem. Din tro har frelst dig.”

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk