Forsvar af doktordisputats om Markusevangeliet i Aarhus

Akademisk leder og professor på Menighedsfakultetet Morten Hørning Jensen vil den 26. januar på Aarhus Universitet forsvare sin doktordisputats om emnet: Hvad er evangeliet i Markusevangeliet?

Morten Hørning Jensen har i seks år forsket i ordet evangelium og dets betydning både i Gammel og Ny Testamente. Hans 550 sider lange doktorafhandling har titlen: The ‘Gospel’ in the Gospel of Mark: The Epoch-Making Proclamation of Proximity to the Divine Through War Victory and Temple-Cultic Renewal.