Holger Appel tager troen med på arbejde

Holger Appel forsøger altid at være bevidst om Guds nærvær, når han møder mennesker. Han har gjort op med sig selv, at han praktiserer troen på Jesus på sit arbejde, og hvis det kommer til at koste ham jobbet, så er det sådan, det er.

”Tal med Gud om din nabo, før du taler med din nabo om Gud,” siger Holger Appel, der kommer i kirken Power House i Rødekro.

Holger og Anne-Marie Appel lever sammen som ægtepar på 14. år for Jesus med fokus på at dele de gode nyheder om frelse til mennesker.

De har igennem adskillige år erfaret, at Gud sender mennesker ind i deres liv, hvor de med Helligåndens kraft får mulighed for at hjælpe og følges med disse mennesker i kortere eller længere tid. Holger Appel beder også Gud om at blive brugt til at møde mennesker med Guds kærlighed, mens han er på arbejde og er i gang arbejdsopgaverne.

Han har gjort op med sig selv, at han praktiserer troen på Jesus på sit arbejde, og hvis det kommer til at koste ham jobbet, så er det sådan, det er.
Holgers arbejdsdag indeholder mellem 2-12 besøg hos mennesker, der er syge, og som har brug for at få repareret eller leveret forskellige hjælpemidler fra kommunen.

Køretid er bedetid

Når Holger, som er en sindig, lun og humørfyldt sønderjyde, kommer ind til borgeren, gør han det med bevidstheden om Guds nærvær. Han er opmærksom på at bringe opmuntring og positivitet til borgeren. “De ved jo godt, at de er syge, det behøver jeg ikke fortælle dem,” siger han. I løbet af dagen, når Holger kører mellem depotet og borgerne, er der god tid til at snakke med Gud om de mennesker, som han har besøgt og også om dem, som han er på vej til at besøge.

Et bibelvers fra 1. Krønikebog kapitel 4 vers 10 har, som Holger udtrykker det, “provokeret” Anne-Marie og ham til at bede Gud om at sende mennesker, der har brug for Jesus.  I verset påkalder Jabe Israels Gud og siger:

”Gid du vil velsigne mig og gøre mit område stort, gid din hånd må være med mig, og du må fri mig fra ulykke, så jeg ikke lider smerte.” Og Gud gav ham, hvad han bad om.

Tænker før han taler

Holger er af den overbevisning, at vi som kristne ikke skal lade os trykke af andres sindsstemning, og han viser med et eksempel fra sit eget liv, hvordan det at gøre et andet menneske opmærksom på dets negative adfærd kan være rette hjælp i rette tid. Han har erfaret, at den negative adfærd hos en konkret person er blevet langt mere positiv og konstruktiv både overfor Holger og overfor andre, som har besøgt den pågældende person.

Holger er en mand, som ofte tænker, før han taler, hvilket sandsynligvis også er et af de personlighedstræk, der bevirker, at mange mennesker lytter til, hvad han siger, når han siger noget. Som Holger Appel udtrykker det: “Når man har et aktivt liv med Jesus, så tror jeg, at Gud også er med i sådanne situationer, så man får valgt ordene rigtigt.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Guds Ånd bevæger dig

Når hverdagsevangelisten Holger bevæges og berøres af et menneskes livssituation, er det dog svært for ham ikke at sige noget om håbet, troen og frelsen i Jesus.
En situation, som har berørt Holger Appel dybt, handler om en familiefar i 40-års alderen med en aggressiv og livstruende sygdom. Mandens situation rørte Holger så dybt, at han gik i bøn og faste med ønsket om en mulighed for at fortælle om Jesus og bede for manden.

”Mange mennesker bruger jo eder og forbandelser
som fyldord uden tanke på, hvad sådanne ord skaber
eller gør i den åndelige verden.”

Faste er ellers ikke noget, Holger normalt gør meget i, men i den konkrete situation oplevede han, at faste var det, som Helligånden lagde ham på hjerte.
Indenfor det første døgn af Holgers bøn og faste greb Gud da også ind og kvitterede, så Holger fik mulighed for at besøge manden på en helt naturlig måde, fortæller Holger.

Manden havde i øvrigt selv oplevet tanken, at der ville ske noget helt særligt i maj 2023, hvilket blev virkeliggjort, da Holger uvidende om dette den 31. maj 2023 kom på besøg. Holger Appel bad for manden i Jesu Kristi navn og fortalte også om vigtigheden af, hvilke ord vi som mennesker udtaler over os selv og over andre.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Mange mennesker bruger jo eder og forbandelser som fyldord uden tanke på, hvad sådanne ord skaber eller gør i den åndelige verden. Mange af de bandeord, som bruges i flæng blandt danskerne, er en direkte påkaldelse af Satan, Djævlen eller kræften til at komme at æde mig. Har Satan lagt et slør indover menneskers øjne eller ører, så de slet ikke hører, hvad de selv siger,” spørger Holger med undrende tristhed i stemmen.

Et aktivt liv med Jesus

I Holger Appels morgenandagt er det ikke altid Bibelen, han vælger at læse. Lige nu er han i gang med Hugo Martinussens bog ”Den fortrængte dimension – snapshots”. Det er en bog med kortere vidnesbyrd, som alle kristne kan blive opbygget af. Det er i øvrigt en bog, som Holger meget gerne vil anbefale til avisens læsere.

Holger Appel elsker at blive ”provokeret” i forhold til sin tro, for det er, når han bliver provokeret, at det flytter noget, som han siger. Når Holger Appel kan lide at blive provokeret i sin tro, er det, fordi han ønsker hele tiden at rykke sig med Jesus, det er sulten efter konstant dybere erfaring af, hvem Herren er og hvad han kan og vil gøre i dag.

Jeg spørger Holger, om jeg må provokere ham lidt, hvilket han er frisk på. Så jeg spørger ham: “Hvad er det, der gør, at vi faster så lidt, som vi gør i kirken i Danmark i dag?”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Holger kan jo kun tale på egne vegne og for ham er faste en form for fordybelse i Gud, som, han synes, kan være svær at finde tid til i dagligdagens gøremål.
Han synes også, det kan være svært med en 37-timers arbejdsuge, fordi fasten også hænger sammen med at bruge mere tid på bøn. Ellers giver det for ham ingen mening at faste, da det ikke er fasten i sig selv, der rykker, men faste kombineret med mere bøn og tid med Gud.

Holger sætter sin telefon på alarm om aftenen, så den hver dag minder ham om at slukke fjernsynet, forlade skærmen og bruge tid med Gud. “Jeg smalltalker med Jesus om alle ting i løbet af dagen.” Holger og Anne-Marie Appel bor i Haderslev, de har et plejebarn og kommer i kirken The Power House Rødekro.

Anne-Marie og Holger Appel har en bønnegruppe i deres hjem, som de startede under corona. De oplever, at der for tiden er mange fra New Age-miljøet, der opsøger bønnegruppen.

Gud redder mennesker ud af New Age

Ægteparret har i øvrigt en bønnegruppe i deres hjem, som de startede under corona. I denne tid oplever de, at mennesker, som kommer fra New Age, begynder at opsøge bønnegruppen. En af dem, som er kommet fra New Age og ind i bønnegruppen, har fortalt Holger om en kvindelig New Age-guru, Doreen Virtue, der er kommet til tro på Jesus.

Hun, som har skrevet en del bøger om New Age og lagt en masse New Age-videoer op på YouTube og har været dybt involveret i New Age, englekort, spådomsånder og meget mere, er kommet til tro på Jesus og fortæller om, hvordan Helligånden overbeviste hende ud fra Bibelen om, at hun i alle disse år havde været en falsk lærer.

Tal med Gud om din nabo

Det princip, som Holger Appel lever efter, er: Tal med Gud om din nabo, før du taler med din nabo om Gud. ”Lad os tale med Gud om de mennesker, han er i færd med at sende til os i kirken, så vi er så forberedte på at møde dem, som vi kan blive.”