Kvinders utrættelige kamp for retfærdighed

Golriz er selv født i Iran og voksede op under krigen mellem Iran og Irak.

Af Golriz Ghozati,
landsleder i Mission uden grænser, DK

I disse dage, hvor vi markerer Kvindernes Internationale Kampdag, føles det passende at kaste lys over de bemærkelsesværdige kvinder, hvis utrættelige kamp for retfærdighed og frihed fortsætter med at inspirere os alle. Både de iranske og ukrainske kvinder fortjener vores anerkendelse for deres urokkelige mod og håb til trods for overvældende udfordringer.

I Iran demonstrerer kvinder en form for mod, der udfordrer ikke kun de strikse normer og regler sat af et undertrykkende regime, men også den globale opfattelse af kvinders rolle i samfundet. De kæmper ikke kun for retten til at vælge deres påklædning, men for alle aspekter af deres frihed – fra uddannelse til ytringsfrihed. Deres handlinger er et klart signal om afvisning af undertrykkelse og et råb om menneskelig værdighed og lighed.

Disse kvinder, der ofrer deres sikkerhed for en bedre fremtid, minder os om, at ægte heltemod ofte findes i de daglige handlinger af modstand og trods. I Ukraine ser vi en anden, men lige så afgørende, form for modstand. Ukrainske kvinder står over for krigens rædsler, ikke kun ved frontlinjen, men også i deres egne hjem. De må navigere i en ny virkelighed, hvor frygt og usikkerhed truer med at overskygge håbet.

Alligevel finder de styrken til at bevare familiens kerne, opretholde samfundets struktur og tilbyde urokkelig støtte til dem, der kæmper. Deres tapperhed i at fastholde livet og håbet under sådanne forhold er intet mindre end inspirerende. Disse kvinders kampe, mens forskellige i deres natur og kontekst, deler en fælles tråd af udfordringen mod uretfærdighed. De minder os om, at vores engagement i en retfærdig og lige verden kræver mere end passive ønsker; det kræver aktiv deltagelse og støtte.

Jesus satte standarden for, hvordan kvinder bør behandles – med ubetinget kærlighed, værdighed og respekt. Hans interaktioner med kvinder i Ny Testamente bryder med den tids kulturelle normer. I sin omsorg for kvinder, som samfundet ofte overså eller stigmatiserede, viser Jesus os, at vi bør stræbe efter at se og værdsætte hver persons iboende værdi. Han opfordrer os til at bryde med de strukturer og fordomme, der marginaliserer og undertrykker kvinder.

Så når vi spørger os selv, “Hvad ville Jesus gøre?” i forhold til de kampe, kvinder står overfor i dag, er svaret klart. Han ville stå ved deres side, anerkende deres værd og kæmpe for deres ret til retfærdighed og frihed. Han ville møde dem med samme kærlighed, nåde og medfølelse, som han gjorde med kvinderne i sin egen tid.

Som kristne er vi kaldet til at følge Kristi eksempel. Dette betyder at arbejde for en verden, hvor kvinder behandles med den samme kærlighed, værdighed og respekt, som Jesus viste. Det betyder at støtte deres kamp for retfærdighed og at fremme et samfund, hvor hver kvinde kan opnå sit fulde potentiale, ubundet af diskrimination eller undertrykkelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Lad os på denne Kvindernes Internationale Kampdag forpligte os til at efterleve Jesu kærlighed til de kvinder, som står overfor uretfærdighed og undertrykkelse i verden.