Maria og Filip solgte alt i Danmark og rejste til Sydafrika

Familien Nielsen er udsendt til Sydafrika af Åbenkirke København og Acts Mission for at bekæmpe fysisk og åndelig fattigdom.

Filip og Maria Nielsen udruster unge voksne i Sydafrika både åndeligt og praktisk gennem missionsprojektet Equipped for Life og projektet Pulse. Foto: Caleb Kjær Nielsen

”Equipped For Life” – udrustet til livet er navnet på det missionsprojekt, som Filip og Maria Nielsen udfører blandt folk i Jeffreys Bay, 700 km øst for Cape Town.

I 2022 besøgte familien for første gang Jeffreys Bay, og de fik en følelse af, at det skulle blive til mere end bare et besøg på stedet. Kaldet blev bekræftet af andre, og i 2023 solgte de alt i Danmark og flyttede sammen med sønnen Caleb (født 2010) til Jeffreys Bay, som nu er familiens hjem.

I Danmark har Filip Nielsen været præst i 18 år. Han har også undervist arbejdsgivere og har hjulpet arbejdsløse med at finde job. Maria har 15 års erfaring som butikschef med fokus på teambuilding bag sig.

Elever i Pulse-programmet, som får undervisning i brug af computer. Foto: Maria Kjær Nielsen

Parret har desuden arbejdet i kirken med alt fra børneklubber til ledelse og musik. Ægteparret modtager støtte til arbejdet i Sydafrika både fra private og fra Åbenkirke København.

Hvor går Caleb i skole?

”Caleb går i en dansk onlineskole og har fuldt skema der. Vi overvejede selvfølgelig muligheden for, at han kunne gå i skole hernede, men vi fandt ud af, at niveauet i grundskolen er et par årgange efter, hvilket ikke var optimalt. Via onlineskolen kan han følge det danske skema og få en dansk eksamen,” fortæller Maria og Filip Nielsen.

EFL og Pulse

– Hvad er Equipped for Life – ud over en betegnelse for jeres arbejde?

Undervisning i brug af computer. Foto: Maria Kjær Nielsen

Er der flere danske eller internationale medarbejdere? ”Equipped for Life er navnet på vores missionsprojekt, men samtidig også vores mission. At udruste mennesker for og til livet ud fra Efeserne 4,11-16. Vi har ikke medarbejdere under det navn, men arbejder med projektet Pulse, hvor der er medarbejdere.  Pt. har vi 25 frivillige engageret, alle fra Sydafrika, og syv kirker involveret i forskellig grad. Medarbejderne er bl.a. lokale præster, skolelærere, selvstændige og andre. Med tiden håber vi på også at få danskere herned, fx. en periode i et sabbatår el. lign. Vi arbejder på en udvidelse af Pulse, så vi også kan tilbyde et bibelskolespor, så vi kan bygge videre på den gode udvikling, eleverne er i. I øvrigt sigter Pulse især på unge mellem 18-35 år. Vi hjælper desuden en menighedsplantning med ledelse, struktur og udvikling af medarbejdere og ledere. Det er vigtigt for os også at være tilknyttet en lokal menighed og være i et lokalt, troende fællesskab, hvilket vi får her.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Filip underviser. Foto: Maria Kjær Nielsen

Udrustning med Pulse

Filip Nielsen fortæller videre om arbejdet i Sydafrika:

”Det er nu et år siden, at vi blev sendt ud fra Åbenkirke KBH og Acts Mission for at bringe håb til mennesker ved at lede dem til et liv med Jesus. Programmet Pulse er et 6-ugers fuldtidsprogram, der beskæftiger sig med at hjælpe mennesker i arbejde, ikke mindst gennem det rette fundament i Jesus. Vi har 25 frivillige engageret i Pulse og samarbejder med flere andre nonprofit-organisationer i området. Hver morgen starter med en times bibelundervisning. Igen og igen er tilbagemeldingerne fra eleverne, at det er deres favoritdel af kurset. De fortæller, at de aldrig før har hørt om Gud på den måde, og at han nu er blevet levende for dem.”

“Jeg har lært meget om Jesus og har nu forstået, at han altid er hos mig,” siger den tidligere elev Elrico. Foto: Maria Kjær Nielsen

Åndelig frihed

”Elrico, en tidligere elev, beskrev det: “Jeg har lært meget om Jesus og har nu forstået, at han altid er hos mig. Jeg kan mærke ham, som om han sidder lige her ved siden af mig.” Vi får også mulighed for at bede for eleverne. For nylig underviste vi på Pulse om Helligånden, hvilket ledte til en skøn mulighed for at bede for eleverne. En af dem beskrev, hvordan hun i lang tid havde kæmpet med angst. Hun følte det “som en dæmon, der kom i hendes rum hver aften og nat”. Naboen er kendt for at udføre trolddomskunst, og vores elev var meget plaget af det. Vi bad for hende, og hun blev overvældet af Guds fred. Tårerne løb ned af kinderne, og hun var så taknemlig bagefter. Senere har hun fortalt, hvordan hun føler en helt ny frihed og energi. Hun stråler, og det er tydeligt, at hun har haft et møde med Gud. Vi elsker, når disse muligheder opstår, hvor det ikke kun handler om det praktiske med at finde job – selv om det er ekstremt vigtigt for at skabe et fundament og fremtid for dem selv – men hvor vi også praktisk viser eleverne Jesus, og de får et møde med ham.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Behov for bibelskole

Hvad sker der med jeres tidligere elever, som kommer til tro på Jesus – kommer de med i en lokal kirke efter Pulse-kurset?

Her giver Maria en bibel til en anden elev. Pulse-programmet indeholder både bibelundervisning og uddannelser, der kan hjælpe eleverne til at få jobs. Foto: Filip Kjær Nielsen

”Vi går efter, at de kommer med i en god, sund kirke. Desværre er der utroligt meget vranglære, der har sneget sig ind i mange af de lokale kirker, herunder tilbedelse af forfædre, ånder og trolddomskunst, så vi gør, hvad vi kan for at vejlede dem til de sunde kirker. Det er endnu en grund til, at vi arbejder på at få en bibelskole i gang, så vi kan træne kommende præster og menighedsledere til at opbygge sunde kirker.”

Hjælp til selvhjælp

”Foruden bibelundervisningen undervises der også i life skills, der handler om elevernes indstilling og attitude i forhold til at arbejde, at få et samfund til at fungere og at have et positivt mindset. De lærer om sig selv, deres styrker og svagheder, budget og hvordan de kan forsørge deres familie. Vi lærer dem også work skills, hvor de får afprøvet forskellige brancher og kommer på besøg i forskellige virksomheder og organisationer. Det kan være at lære at sy, komme ud på et gartneri og selv prøve at få jord mellem fingrene og komme på besøg hos Timeon Project, en frivillig organisation, der laver hjælperedskaber i træ til handicappede. Det giver inspiration til eleverne, både i forhold til at bruge frivilligt arbejde til at lære et fag, som f.eks. tømrer/snedker hos Timeon Project og få arbejdserfaring, men også i forhold til at tænke ud af boksen til at søge job og hvilke muligheder, eleverne har for at finde en indkomst, der vil skabe en fremtid for sig selv og deres familie. Målet er, at 50-60% kommer i arbejde efter programmet. Vores seneste forløb endte dog med, at alle fandt arbejde, hvilket vi er dybt taknemlige over,” slutter Filip Nielsen.

Man kan følge familiens arbejde og hverdag på facebook.com/BeEquippedForLife og på instagram.com/equipped_for_life.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi elsker, når disse muligheder opstår,
hvor det ikke kun handler om
det praktiske med at finde job
… men hvor vi også praktisk
viser eleverne Jesus,
og de får et møde med ham.