43 pct. af alle teenagere tror på Gud

20 pct. tror både på Guds eksistens, Jesus som Guds Søn og Jesu opstandelse – men alligevel er 5000 droppet ud af kirkeligt ungdomsarbejde de sidste 5 år, viser ny undersøgelse, som offentliggøres i overmorgen
De opsigtsvækkende tal stammer fra bogen “Teenagere og Tro II”, som udkommer på lørdag i forbindelse med REFILL konferencen i Odense.REFILL er en fælleskirkelig konference for teenage- og ungdomsledere, og bogen skal udfordre de ca. 300 deltagere til at tænke nyt og kreativt for at nå dagens teenagere.
Bogen er, ligesom sin forgænger fra 1995, baseret på en spørgeskemaundersøgelse, foretaget blandt tilfældigt udvalgte teenagere på 20 tilfældigt udvalgte skoler. 1119 elever valgte at besvare skemaerne, og hele undersøgelsen er foretaget sidste forår.
Søren Østergaard og Bo Lundgaard, ungdomskonsulenter i henholdsvis Baptistsamfundet og Missionsforbundet, har sammen med 8 andre forfattere skrevet og redigeret bogen. Vi bad Bo Lundgaard give os et overblik over undersøgelsen.

Kirken taber terræn

– Nogle af de konkrete tal er, at Kirken i Danmark er i direkte kontakt med ca. 5000 færre teenagere, end ved undersøgelsen i 1995. Dette afspejler selve spørgeskemaundersøgelsen, men også en direkte rundspørge til de kirkelige ungdomsorganisationer.

Gearskift

Kirken skal skifte gear, mener forfatterne. Teenagere er zappere – og holder derfor meget af hurtige skift. Derfor skal kirken ikke være bange for at “speede” discipelskabsprocessen op.
Kan I mærke nogen bevægelse i forhold til den tidligere undersøgelse?
– Teenagerne helt generelt er blevet mere åndelige bevidste end i 1995. Vi spurgte til åndelige fænomener som ånden i glasset, healing, krystaller, satanisme, forbandelser… I forhold til undersøgelsen i 1995 er der nærmest tale om et skred i teenagernes bevidsthed omkring disse åndelige fænomener, idet der generelt er mellem 5% og 15% færre teenagere som angiver “ved ikke” ud for troen på de enkelte områder.
– Godt 3% flere teenagere angiver at de tror på Gud end i 1995, og vi er oppe på ca. 43% af alle teenagere, som tror på Gud. Dog kan definitionen af Gud opfattes på forskellige måder. Men hvis man kæder spørgsmålene, om troen på Gud og Jesus som Hans søn, og at Jesus opstod, sammen, viser det, at knap 20% af alle teenagerne bekræfter alle tre spørgsmål. Dette er på mange måder helt utroligt, fordi vi her er kommet dybt ned i den kristne tro.

Den store forskel

Ifølge undersøgelsen tror knap 45.000 teenagere på de helt grundlæggende elementer i kristendommen, mens kun ca. 17.000 teenagere kommer i et kristent børne- og ungdomsarbejde.

Når ikke nydanskere

Der er altså nok at tage fat på ved REFILL konferencen i weekenden – men også for præster og menigheder generelt. En af bogen udfordringer er naturligt nok “nydanskerne” – som kirkerne generelt slet ikke når.
– 7,1% af Danmarks befolkning er nydanskere, skriver Bo Lundgaard. – I alt for stor grad har kirkerne valgt at se bort fra denne gruppe som potentielle kirkegængere.
Bogen “Teenagere og Tro II” udkommer i 2000 eksemplarer, hvoraf 700 er afsat til flere af ungdomsorganisationerne. Bogen bygger på en undersøgelse, hvis formål bl.a. er at udfordre og inspirere den lokale menighed til nytænkning i arbejdet med at formidle evangeliet til 13-16-årige.
Bogen vil blive brugt til uddannelse af teenageledere, præster, lægfolk og er allerede blevet grundbog til ungdomskurset på Københavns Universitet til januar. Ifølge undersøgelsen tror knap 45.000 teenagere på de helt grundlæggende elementer i kristendommen, mens kun ca. 17.000 teenagere kommer i et kristent børne- og ungdomsarbejde.