Det skrevne ord består

Når noget én gang er skrevet ned – og udgivet – kan det ikke laves om. Og det er både godt og skidt.
Det er altid med “frygt og bæven” en skribent afleverer sit manuskript til mangfoldiggørelse. Pludselig går det op for én, hvilken rækkevidde, det skrevne ord har. Man ved ikke, i hvilke hænder det havner, hvilke øjne, der studerer det, hvilken hjerne, der fortolker det og hvilke bevægelser, det sætter i gang.
Derfor må en forfatter altid sikre sig, at det, han skriver, stemmer med virkeligheden, og at han inderst inde selv tror på det. Er det tilfældet, er det skrevne ord den mest effektive måde at sprede et budskab på. Og det kan være skæbnesvangert – i både positiv og negativ retning.
– Det skrevne ord kan komme ind alle vegne, f.eks. ind i lukkede lande, ind bag fængselsmure…
– Det er altid det samme, lige meget hvornår og hvor mange gange det bliver læst.
– Læseren bestemmer selv, hvor meget han vil læse.
– Og hvornår, han vil læse det.
– Og hvor…
Læsestoffet henvender sig personligt – i modsætning til de elektroniske medier, der er massemedier i mere end én forstand.
Der er også noget privat over det skrevne – det er nok ret få mennesker, der tager en god computer med i seng om aftenen…
Gud vidste, hvad han gjorde, da han bad om at få Sit Ord nedskrevet. Til profeten Habakkuk sagde han bl.a. (kap. 2:2-3):
– Skriv synet op og rist det ind i tavler, at det kan læses let, thi synet står ved magt, træffer ind til tide!
Omkring 40 forskellige forfattere skrev bibelens 66 bøger over en periode af 1600 år. Gud ville, at Hans Ord skulle sprænge grænserne for tid og rum – være tilgængeligt til alle tider og spredes i alle retninger. Og formåede at bevare det rent og purt “som det syvfold lutrede sølv” (Sl. 12:7), selv om det blev skrevet af almindelige mennesker.
– Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå, sagde Jesus (Matt. 24:35) – og lovede, at hvis vi hører og handler på det, vil vort livsværk også bestå… (Matt. 7:24-27)
Det er godt at minde sig selv om – også som kristen forfatter.