Han beder for syge – og mange helbredes

Stor interesse for Udfordringens brevkasse ”Fra sygdom til sundhed”Hver uge
modtager Orla Lindskov Christensen ca. 20-30 breve fra Udfordringens læsere. Her søger de vejledning og forbøn for deres egne eller deres nærmestes sygdomme.Det er en direkte følge af den brevkasse, som nu i et lille års tid har kørt i Udfordringen hver anden uge på skift med Margit Risums brevkasse. ”Fra Sygdom til Sundhed” kaldes Orla Lindskovs brevkasse, og den bringes også i denne uge på side 10.
Orla Lindskov Christensen bruger al sin tid på den forbøns-tjeneste, som han opdagede for mere end 14 år siden, da han bad for sin egen dødssyge mor i Jesu navn. Hun blev helbredt, og da han på det tidspunkt arbejdede som lærer, hørte han på lærerværelset en kollega fortælle om sin sygdom. Orla Lindskov tog mod til sig og fortalte om Jesu helbredende magt. Han fik lov at bede for kollegaen og denne blev også rask.

Sådan begyndte det…

Efter 15 år som lærer besluttede Orla Lindskov sig til at følge Guds kald og bruge al sin tid som forbeder for syge. Siden har han talt og bedt for syge masser af steder i Danmark og i udlandet, specielt i Schweiz, hvor han har været 30 gange.

Mange søgende
til møderne

Netop for tiden strømmer mange mennesker til hans møder. Faktisk har han ikke oplevet så stor tilstrømning, som der er nu:
– Det glædelige for mig er, at der kommer mange, som ellers ikke går så meget i kirke. Nogen har måske set Udfordringen på biblioteket eller hos venner og bekendte. Og så kommer de for at blive hjulpet, fortæller Orla Lindskov, der for ganske nylig oplevede at 14 mennesker på et møde i en folkekirke i Københavns-området gav deres liv til Jesus ved et helbredelses-møde.
Men det er ikke kun herlighed at bede for syge:

Ikke bare en
dans på roser…

– Det kan godt være, der er nogen på mine møder, der tror, det bare er en vidunderlig tjeneste. Nogle ønsker også at ”lære, hvordan man gør”. Men det er ikke nogen dans på roser. Det er benhårdt. Også rent fysisk. Når man har stået op en hel aften og bedt for syge, kan jeg være utrolig træt. Der følger også megen smerte og åndelig kamp med, betror Orla Lindskov til Udfordringen.
– Specielt når det gælder kræftsyge, som jeg for tiden har mange tilfælde af, mærker jeg tydeligt, at jeg er i kamp med onde kræfter, og at det bestemt ikke passer den Onde, at mennesker bliver helbredt fra en så alvorlig sygdom.
Ofte er det sådan, at samtidig med, at de syge oplever euforisk glæde ved at blive helbredt, mærker jeg smerten, som følger med den åndelige kamp.
Men også Paulus oplevede jo, at en satans engel slog ham i ansigtet, men at Guds kraft alligevel udfoldede sig i hans egen magtesløshed. Hvis man vil tjene Herren, må man selv ”dø” – man må selv ”korsfæstes” for at Kristus kan komme til.

Kan alle kristne
bede for syge?

– Kan alle bede for syge eller er det en speciel tjeneste for nogle få?
– Både – og. Vi ved, at der i Bibelen tales om mindst tre forskellige situationer:
1. At nogen har nådegaven til at bede for syge.
2. At de ældste i en menighed skal salve de syge og har autoritet til at helbrede, ja endda tilgive synd og love frelse.
3. At tegn og undere skal følge dem, der tror – dvs. alle kristne.
Derfor mener jeg, at alle kristne kan bede for andres helbredelse. Men når nogen har lyst til at bede for syge på møder, spørger jeg dem altid, om de allerede beder for de syge i deres egen familie. For jeg tror, det er dér, det må begynde.

Besvarer mange
breve fra læserne

Orla Lindskov bruger et stort arbejde på at besvare breve og snakke i telefon med mennesker, som søger hans hjælp. Mange ønsker, at han skal komme og bede for dem:
– Jeg kan simpelthen ikke overkomme at køre ud til alle de syge, der ønsker forbøn i deres hjem. Jeg er nødt til at henvise til de møder, der finder sted rundt om i landet og det kan de fleste godt forstå.
– Vi kan og vi skal bede for syge, men vi kan ikke bestemme, hvad Gud skal gøre. Vi må aldrig glemme, at Guds overordnede mål er evigt liv.
– Nogle syge fristes til at blive selvoptagne, bitre og manipulerende overfor deres omgivelser. Og faktisk kan det ofte være en hindring for helbredelse, at man f.eks. er bitter, siger Orla Lindskov og nævner et eksempel:
– I Essen i Tyskland bad jeg for en syg. Han blev ikke rask, og jeg forstod først ikke hvorfor. Da jeg kom hjem, følte jeg at Gud sagde til mig, at jeg skulle besøge ham igen og tale med ham om hans liv.
Det gjorde jeg så. Da vi talte sammen, begyndte han at græde, og det viste sig, at han i 30 år havde båret nag overfor en præst, som havde behandlet ham dårligt.
Og præsten havde virkeligt behandlet ham på en forkert måde. Men jeg opfordrede ham alligevel til at tilgive præsten og slippe bitterheden. Det gjorde han, og jeg bad igen for ham. Dagen efter blev han udskrevet fra hospitalet – han var helbredt.
– Når jeg beder for syge, bliver jeg ofte klar over, at der ligger traumatiske oplevelser til grund for deres sygdomme. Den slags traumatiserede og sårede områder i vor underbevidsthed kan åbne for både psykiske og fysiske sygdomme.
Desværre kommer mennesker med sådanne sygdomme ofte ind i en ond cirkel, så det kan være kompliceret at befri dem. Indre helbredelse går så forud for den fysiske helbredelse, hvis den fysiske helbredelse skal være varig. Men også det er muligt for Gud.

Tilbagefald

– Der kan også ske det, at en helbredt får et tilbagefald. Så må der bedes igen, og nogen gange må der bedes gennem længere tid.
Nogle mennesker bliver af en eller anden grund ikke helbredt. Og det gør naturligvis mennesker ulykkelige og skuffede. Derfor lægger jeg vægt på i min forkyndelse ikke at komme med lette løsninger, men at være realistisk. Jeg kunne ikke fortsætte en forbøns-tjeneste i 14 år, hvis jeg lovede mennesker, at de altid ville blive helbredt. Eller at det var en dans på roser at være kristen. At være Jesu discipel er ikke let. Det indebærer også afsavn og smerte, fastslår Orla Lindskov af egen erfaring.
Han afviser heller ikke lægernes indsats, medicinen, eller de sunde urters styrkende og helbredende virkning.
– Det er alt sammen noget, Gud har givet os, og som vi skal sige ham tak for. Han har skabt os, så vor krop i sig selv også har en stærk selv-helbredende evne.
– Og når vi beder Gud om helbredelse, bruger han nogle gange flere metoder samtidigt. Vi skal ikke afvise det, lægerne kan gøre for syge, men vi behøver heller ikke at tvivle på, at Jesus virkelig kan helbrede mirakuløst, når vi beder ham om det. Han kan endda på vores bøn hjælpe med og styre lægernes hænder, så deres arbejde bliver vellykket. Det har jeg set så mange gange. Vi må aldrig sætte goderne i krig mod hinanden.