Katolske mirakler

Niels Christian Hvidt har skrevet en meget interessant bog om mirakler i de katolske og ortodokse kirkerBegavet forfatter
Ligklædet i Torino
Stigmatiseringer som fortæller om Jesu lidelser
Tvivlsomme?
Grædende statuer
Ortodoks lysunder
Videnskabelig accept af mirakler

Obs Bogen kan købes hos Udfordringen

Niels Christian Hvidts bog har allerede været omtalt i TV, hvor Mette Fugl for nylig havde en udsendelse fra Rom.

Nu foreligger bogen, og den er virkelig værd at læse – ikke mindst for de af os, der er protestanter og måske ikke har den store fidus til de katolske mirakler. Der er jo gennem årene blevet gjort meget grin med f.eks. relikvierne. Man har påstået, at der var stumper nok af Jesu kors til en hel skov. Hvilket jo var en endnu værre løgn end de evt. falske kors-stumper.

Men her har vi nu en seriøs bog, som på videnskabeligt grundlag behandler nogle af de mirakler, der er sket og stadig sker i de katolske og ortodokse kirker.

Ikke fordi forfatteren, der selv er katolik, benægter at mirakler også sker i protestantisk sammenhæng. Men han gør – fuldstændig korrekt – opmærksom på, at denne dimension af kristendommen desværre for en stor del er forsvundet i protestantiske lande som Danmark – formentlig på grund af vor afvisende, materialistiske holdning.

I et debat-kapitel tager han udgangspunkt i det mirakel, der skete i den russisk-ortodokse kirke i Bredgade i København i 1995, hvor en ikon begyndte at „græde” olie.

Hvidt gør samtidig opmærksom på, at der i nyere tid igen er begyndt at ske mirakler i de protestantiske kirker – ikke mindst efter den karismatiske bevægelses opståen i 70’erne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Begavet forfatter


Forfatteren er Niels Christian Hvidt, 32 år, en begavet dansk katolsk teolog fra Københavns Universitet, hvor han modtog guldmedalje for sin afhandling om Profeti og Åbenbaring. Han er i øvrigt søn af højesteretssagfører Torsten Hvidt, som mange af avisens læsere kender fra kirkelige sammenhænge.

Niels Chr. Hvidt har gennem de sidste otte år undersøgt forskelligt kildemateriale om mirakler og besøgt steder og mennesker, som har oplevet overnaturlige begivenheder.

– Gang på gang er jeg blevet slået af den store betydning, miraklerne har haft i menneskers liv, og af den glæde, hvormed de lever med mindet om det, der er sket, fortæller Niels Chr. Hvidt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ligklædet i Torino

Blandt de mange mirakler, bogen beskriver, er ligklædet i Torino med det tydelige aftryk af en korsfæstet mand.

Stadig nye undersøgelser af dette ligklæde bekræfter stadig mere entydigt, at det virkelig er et „fotografi” af Jesus Kristus, da han lå i graven.

Man behøver virkelig ikke være troende for at blive overvældet af de utrolige sammenfald, der er med Jesus i beviserne. Men det kunne tværtimod være man blev troende af at læse bretningen!

Men der er også mange andre fantastiske beretninger i bogen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I Lanciano på Italiens østkyst oplevede en præst omkring år 800, at det nadverbrød, han netop havde indviet, blev til et stykke kød.

– Ja, ja, siger skeptikeren. – Det er der jo ingen beviser for.

Jo, det er der faktisk. Dels kan brødet / kødet stadig ses i dag; dels har det nu ved hjælp af den moderne videnskab kunnet identificeres som en skive af et menneskehjerte!

– Nå, jamen så er det vel præsten, der har skåret en skive af en død..!

Nej, skiven er så fint skåret, at det umuligt ville kunne lade sig gøre på den tid – og i øvrigt er kødet stadig velbevaret – efter alle disse år.

Ligesom et større antal indviede nadverbrød, der opbevares i domkirken i Siena siden 1730, burde brødet/kødet i Lanciano være blevet til støv for længe siden.

Og sådan fortsætter de utrolige beviser på det gudommelige:

I Worcester ved Boston i USA, sker det besynderlige, at ikoner og statuer, som findes i nærheden af en lille svært handicappet pige, afgiver olie. Tilmed siges olien at have en helbredende virkning.

Stigmatiseringer som fortæller om Jesu lidelser

I Syditalien levede indtil 1968 Padre Pio, Italiens mest kendte mystiker i moderne tid. I mere end 50 år bar han de såkaldte stigmata, som er uforklarlige sår i hænder og fødder.

Niels Christian Hvidt har også været i Perugia, hvor han mødte Gemma di Giorgi, der blev født uden pupiller og derfor var fuldstændig blind.

Alligevel begyndte hun i forbindelse med et besøg hos Padre Pio som syvårig i 1947 pludselig at kunne se. Hun ser stadig, uden pupiller!

I Damaskus i Syrien, er en ung kvinde, Myrna Nazzour, flere gange blevet stigmatiseret og har haft visioner, der handler om kirkens enhed. Sidst gang det skete var i påsken 2001. For mindre end et år siden.

Tvivlsomme?

Nu forekommer alle disse „katolske” fænomener naturligvis fremmede for os protestanter. Og selvfølgelig skal man også være varsom med uden videre at tilskrive Gud æren for alt, hvad der sker.

En af de måske lidt mere betænkelige fænomener sker i forbindelse med en kvinde ved navn Vassula Rydén, der indtil 1985 levede et værdsligt diplomatfrueliv. Uden at have modtaget nogen teologisk skoling, begyndte hun pludselig at få åbenbaringer og nedskrive samtaler med Kristus. Budskaberne er oversat til 38 sprog og omhandler især kirkens enhed.

Som bekendt er der også andre, der har fået budskaber, som de har skrevet ned – og i Danmark har vi jo i hvert fald et tilfælde, hvor modtageren bagefter er blevet klar over, at hun blev styret. (bogen „Med ført hånd”, af Ingelise Provstegaard.)

Dermed ikke sagt, at der her er tale om noget lignende, men her gælder det om at have bedømmelsens nådegave – som vel at mærke ikke er det samme som frygtens ånd!

Indenfor den katolske kirke er man også klar over, at nogle af de åbenbart mirakuløse fænomener, der sker, kan være Djævelens værk. Derfor findes der også en officiel eksorcist (dæmonuddriver) i Rom, pater Gabriel Amorth.

Grædende statuer

Adskillige steder i verden findes der i dag også statuer og billeder af Jesus og Maria , som på uforklarlig vis græder med enten olie eller blod.

I Rom har en mariastatue i 1995 i alt 14 gange græd blod, hvad tusinder af mennesker blev vidner til.

I Malevi-klostret i Grækenland har en ikon af Kristus afgivet olie siden 1964, og uhelbredeligt syge har oplevet uforklarlige helbredelser.

På taget af den Hellige Theodoras kirke i Grækenland, vokser sytten store træer frem, tilsyneladende uden rødder…

Ortodoks lysunder

I Gravkirken i Jerusalem, oplever tusinder af troende fra den ortodokse kirke hvert år det store ,,lysunder” (for nylig fortalte en dansk turist om det i Jyllands Posten.)

– Det har fundet sted i over 1200 år og har enorm betydning for de ortodokse kristnes identitet, men er stort set ukendt uden for de ortodokse kirker, fortæller Hvidt.

Hvidt omtaler mest mirakler og kommer ikke så meget ind på helbredelser, men nævner dog, at de også sker og undersøges og i mange tilfælde verificeres af et panel af Italiens bedste læger i Vatikanet.

Videnskabelig accept af mirakler

I et særligt kapitel kommer Hvidt ind på videnskabens ændrede holdning til mirakler – som først og fremmest skyldes, at man med stadig bedre videnskabelige metoder faktisk når frem til, at miraklerne virkelig er mirakler.

Hvad er da et mirakel?

Hvidt definerer et mirakel ud fra tre aspekter:

1) Miraklets bryder med eller overgår naturlovene.

2) Den psykologiske effekt: folk forbløffes og standser op.

3) Den symbolske betydning: Miraklet er et tegn fra Gud, som skal vise os noget eller få os til at angre, bekende synd, søge Gud.

En uforklarlig hendelse i sig selv er ikke et mirakel, mener Hvidt. Og hans bog er da også præget af en dybt alvorlig og fredfyldt tro på, at miraklerne er Guds hjælp til de troende i svære tider.

Han nævner selv, at den vigtigste grund til at de forfulgte første kristne til sidst overvandt det romerske rige netop var miraklerne.

Dels var de en opmuntring for de kristne; dels overbeviste miraklerne modstanderne om, at de kristnes Gud var den stærkeste. At Jesus virkelig var opstået og levende og nærværende ved sin Ånd.

Niels Christian Hvidt:
Mirakler – møder mellem himmel og jord. 300 sider. Farve-illustreret. Gyldendal. Kr. 295,-

Obs! Bogen kan købes hos Udfordringen

Tel. 74 56 22 02 eller send en mail mailto:bogsalg@udfordringen.dk