Middag på tværs af kulturer

„Middag på Tværs” hedder en succes, som samler både danskere og indvandrere i missionshuset i Kolding.Billederne herover er fra den 5. Middag på Tværs, fredag d. 11. oktober. Der var ikke færre end 75 personer mødt op – heraf ca. 45-50 nydanskere – fortrinsvis muslimer, fortæller Vivi Eriksen, som er sognemedhjælper ved Kristkirken.

Hun og hendes mand Peter Rasmussen, der er pedel på Apostolsk Højskole, er blandt de fem initiativtagere. Desuden er en anden sognemedhjælper og en tværkulturel medarbejdere fra Indre Mission i Kolding med.

– Vi gik igang med de månedlige arrangementer, fordi flere af os havde kontakt til flygtninge, fortæller Vivi.

– Vores formål er dels at skabe venskaber på trods af kultur- og religionsforskelle mellem danskere og nydanskere – og dels ønsker vi selvfølgelig som kristne, at evangeliet må nå ud også til muslimerne i vores by.

Missionshuset er ikke så farligt …

– Da det er meget vanskeligt at få muslimer ind i kirken, har vi valgt at lave vores arrangementer i missionshuset. Af en eller anden grund ser det ud til, at missionshuset ikke opfattes som så „farligt” af muslimerne!

Vores aftener starter med fællesspisning, hvor hver fa- milie medbringer mad til et fælles ta’-selv-bord, så denne aften er en virkelig kulinarisk
oplevelse.

Iransk kunstmaler udstillede

– Efter spisningen har vi altid noget underholdning for både børn og voksne.

Sidste gang var det den iranske kunstner, Iraj Amripoor, som udstillede sine billeder rundt om i missionshuset lokaler og fortalte (via
tolk) om både malerierne og hans digtsamlinger.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Imens underholdt pædagog Jytte Jakobsen børnene med eventyr, børnesange og forskellige lege i et tilstødende lokale.

Et Guds ord til slut

Senere på aftenen var der kaffe og kage – og til slut (som
hver gang) en kort beretning fra Bibelen, som den tværkulturelle sognemedhjælper Kamalesh Biswas denne gang stod for.

Det var denne gang fortællingen om de 10 spedalske, hvor Kamalesh fortalte, at ligesom de 10 spedalske var udstødte og blev isolerede fra andre mennesker, oplever mange udlændinge at blive isoleret p.g.a. sprogproblemer og anderledes udseende.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Han pointerede, at Gud elsker alle uanset kultur, udse- ende o.s.v., og at Gud har et ønske om, at vi skal være klar over denne kærligheds omfang.

Aftenen sluttede (også som sædvanlig) med en aftensang.

Næste Middag på Tværs i Kolding er fredag d. 15. november, og det er som sædvanligt i missionshuset på
Tøndervej 5 i Kolding.

Idé for andre?

Måske en idé, som andre missionshuse og kirker kunne bruge for at vise gæstfrihed overfor vore fremmede?


Artiklen fortsætter efter annoncen: