Vær frimodige, helstøbte og barmhjertige!

Med over 100 flere deltagere end sidste års kanontilslutning på 1200 deltagere, med den overvejende del fra luthersk hold, med ca. 270 deltagere alene fra Indre Mission, der kunne holde ud at være sammen med pinsevenner og andet frikirkegodtfolk, skrev Willow Creek konferencen historie endnu en gang.Konferencen havde en bredde, alle kirkeledere Udfordringen talte med fredag i Københavns Kristne Kulturcenter, glædede sig over. De 1302 kirkeledere var fra alle danske kirkesamfund – lige med undtagelse af katolsk kirke.
Bill Hybels kunne endda tale temmelig karismatisk om kirkens ansvar at hæve folks åndelige temperatur, det Bibelen også kalder at blive fyldt af Helligånden, uden at vække forargelse i de mere traditionelle cirkler. Men som grundlægger og seniorpastor for den nu 20.000 medlemmer store Willow Creek Community Church i Chicago, er der selvfølgelig vægt bag ordene. Og en vækst, vi misunder ham herhjemme i Danmark.
Bill Hybels udfordrede lederne til at lede deres menigheder med frimodighed, være forbilleder med integritet. Og han brugte bl.a. 3 Josef’er fra Bibelen som illustration:
Josef af Arimatæa kom endelig ud af busken, da han bad om at måtte begrave Jesu legeme. Han siger til os i dag: Kom ud af skyggerne, frem i lyset. Led frimodigt, praktiser det du tror.
– Mange pastorer vil sige, at de da er frimodige og aktive. Men det, de gør, er egentlig kun at snakke. De siger: “Someday!” En dag vil vores kirke gøre det og det. Mange her synes det er frimodigt bare at komme til denne konference. Men snak skal blive til handling. “En dag” blive til “i dag”!

Pastorer og porno

Josef, der blev solgt som slave til Egypten, ville sige til os i dag: Sæt en højere standard af integritet.
– Flere uafhængige undersøgelser viser, at mellem 8 og 15 pct. af amerikanske ledere har et umoralsk forhold kørende, enten i forhold til en anden person eller til penge. Og her er ikke medregnet dem som ind imellem ser porno på tv, internet eller blade, kunne Hybels fortælle.
– Stop med det, du gør, og beregn omkostningerne. Du mister din tjeneste og måske din familie: Dine børn vil ikke stole på dig mere. Gør op med det nu, inden katastrofen indtræffer, formanede han.
Josef, Marias mand, ville nok sige til os i dag: Led ud af barmhjertighed og medynk.
Josef ville ikke bringe skam over Maria, men skille sig fra hende i stilhed, selv om han nok havde svært ved tro på det der med Helligånden…
– Ledere leder udfra forskellige motiver, det fleste egoistiske. Men Jesu efterfølgere besøger syge, fanger osv. Og derved betjener de indirekte Jesus selv.

Skriv din missionserklæring

Hybels fortalte, at han som ung var bange for at fejle. Han var dygtig i skolen osv., men…
– Da jeg blev pastor for min første kirke, blev jeg klar over, at dette kunne jeg mislykkes i. Men så besluttede jeg, at jeg hellere ville satse på at gøre noget stort for Gud og mislykkes, end køre på det sikre og hverken kende til fejl eller succes når livet er slut.
– Gør det, som modet kræver af dig. Hold ikke blot alle mulighederne åbne uden at tage ansvar!
Og så opfordrede han deltagerne at nedfælde menighedens mission i en sætning. Som eksempel nævnte han Willow Creeks vision, som alle i menigheden kender til hudløshed, også dem, der kun er praktikanter for en periode: “At gøre ikke-religiøse mennesker til hengivne efterfølgere af Kristus”.

Alle har noget at tilbyde

Hybels havde Gary Schwamlein og Nancy Ortberg med sig på teamet til København. Schwamlein er leder for Willow Creeks internationale arbejde, Ortberg for “Axis” – et arbejde der samler 2000 unge mellem 18 og 25 år en gang om ugen. Hun arbejder målbevidst mod at hver deltager skal opdage sine nådegaver:
– Som leder er du nødt til at opdage gaverne, sætte folk i gang, også selv om det nogle gange betyder at folk får de forkerte opgaver et stykke tid, sagde hun.
– Som leder må man være gaveekspert, dvs. vide, hvordan folks adfærd afslører bestemte gaver. Det er let at føle sig truet af, at nogle har en gave du ikke har, gør ting bedre end du selv gør. I stedet bør en leder glæde sig over andres gaver og give dem ved deres rette navn. En leder må skabe muligheder for folk at tjene og måske supplere lederen.
– Ingen kommer til kirken uden at have noget at tilbyde, er Nancy Ortberg slogan.
– Som leder er det dit job at finde ud af hvad det er: En mand, som foreslår praktiske løsninger, har muligvis gaven til at administrere, en kvinde der hele tiden vil have cellegruppen hjem til sig, har måske gæsfrihedens gave, en ung, som har det dårligt ved ikke at kunne hjælpe en trængende sidst på måneden, har sikkert barmhjertighedens gave, osv.

Ikke bare visioner…

Torsdag og fredag i Københavns Kristne Kulturcenter bød mest på inspiration og visionær tænkning i forbindelse med evangelisation og kirkevækst. Lørdagen var sat af til workshops med mere udrustende temaer.
Her underviste Gary Schwamlein om “Forandringsledelse”, Joe Horness, lovsangsleder i Willow Creek gennem 19 år, om “at opbygge kreative ressourcer” og Helga Fylke fra Willow Creek i Norge om “Promiseland – børn i kirken”. Sidstnævnte viser at der er ressourcer i kirkevækst også på nærmere hold fra folk som har afprøvet Wilow Creeks kirkevækstprincipper i europæisk sammenhæng. Således underviste Mats Svanstrøm fra Sverige om “Smittende tro” og Greaeme Paris fra England om små grupper. Også danskere underviste, bl.a. Lars Rømer Olesen og Ruth Cilwik Andersen. undervisere
18.500 af Willow Creeks 20.000 medlemmer er i små grupper: – Vi er ikke en kirke med små grupper, men en kirke bestående af små grupper, slog Bill Hybels fast.
Derfor bliver det også temaet for en Willow Creek konference i november 2003, hvis der vel at mærke kommer et mere formaliseret samarbejde med Willow Creek på benene. . Løbende informationer om tid, sted og indhold på www.willowcreek.dk.