Momsrefusion til frivillige organisationer?

Frivillige organisationer arbejder på fritagelse for købsmomsLige siden momsen blev indført i 1967, har den været en belastning for de frivillige organisationer.

Tidl. MF’er
Flemming Kofod-Svendsen
står i spidsen for initiativet

Stigende momssats har betydet stigende udgifter. Den indebærer, at de frivillige organisationers administrative udgifter stiger, så der bliver færre penge til deres egentlige formål.
Det vil Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) med Flemming Kofod-Svendsen i spidsen gøre noget ved.
– Vores målsætning er, at al indgående moms ved køb af varer og tjenesteydelser af foreningsmæssig karakter bliver refunderet til de frivillige organisationer.

Tidl. MF’er
Flemming Kofod-Svendsen
står i spidsen for initiativet

Minister forstod behovet
ISOBRO har været til forhandling med skatteminister Svend Erik Hovmand om købsmomsen.
– Han viste forståelse for vores anliggende, men gav ingen definitive tilsagn så kort tid efter sin tiltræden. Derimod var han interesseret i, hvad en refusionsordning ville koste. Talte vi om årligt 50 mio. kr., 150 mio. kr., eller var beløbet større?
Netop derfor har ISOBRO udsendt et spørgeskema til alle ca. 700 frivillige organisationer i Danmark (heriblandt § 8A-godkendte kirker og kirkelige organisationer), der er godkendt efter Ligningslovens § 8A. Besvarelsen skal være ISOBRO i hænde senest d. 22. januar.
– Når ISOBRO har afsluttet undersøgelsen, skal vi vende tilbage til både skatteministeren og finansministeren for at drøfte løsningsmodeller til gavn for de frivillige organisationer.

Med i finanslovs-forhandlinger
ISOBRO har nedsat en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe der vil udarbejde en rapport på baggrund af de modtagne besvarelser. Målsætningen er at have rapporten færdig samtidig med, at regeringen fremlægger sit finanslovsforslag, så rapporten af regeringen og Folketingets partier kan blive inddraget i de kommende finanslovsforhandlinger.