Ud af Satans kløer

Birgit søgte livets mening i okkultismen – men ånderne måtte forlade hende, da Jesus flyttede ind. I dag – 28 år senere – bor han der stadigvækBirgit Pedersen – nu Henriksen – begyndte allerede som 14-15 årig at søge meningen med livet.– Jeg kom i kontakt med filosofi, åndsvidenskab, okkultisme, kosmologi, astrologi, meditation, yoga o.m.a., fortæller hun til Udfordringen i 1974. – Men hvis dette var sandheden, hvorfor var jeg da stadig søgende?
– Jeg tog også til København for at se, hvad jeg kunne finde i den 15-årige guru Maharaj Jis’ lære. Jeg følte mig høj ved at være sammen med hans disciple.
Men lidt efter lidt opstod der en kamp mellem hjertet og forstanden.
– Det var hårdt, jeg kunne næsten ikke komme væk derinde fra, husker hun, og kort efter begyndte hun at bede til Gud:
– Gud, du må hjælpe mig nu – jeg kan ikke klare det længere. Jeg må have fred!

– Jeg vil leve – NU!

Hun havde tidligere opsøgt en spåkone, men hun kunne heller ikke hjælpe hende:
– Det var sandt, det hun sagde om fortiden, og at min fremtid så lys ud – men jeg ville ikke leve med tanken i fremtiden! Jeg ville leve nu!
Og Gud hørte hendes bøn. På en spadseretur i Svendborgs gader fik hun en indbydelse til en gospelkoncert i Pinsekirken.
– Hvor sang de godt! Og når de fortalte, hvad Jesus havde gjort for dem, kunne jeg se på dem, at de havde oplevet det.
Så da indbydelsen til at tage imod Jesus kom, åbnede hun sig med det samme. Samme aften blev hun også fyldt af Helligånden.

Drev dæmonerne på flugt

Men ånderne fra den okkulte verden ville ikke slippe hende så let:
– Hver gang jeg lukkede øjnene og bad, så jeg uhyggelige ansigter af dæmoner fra den åndsverden, jeg havde haft kontakt med. Men Gud hjalp mig. Han viste mig den myndighed, den troende har i Jesu navn: Jeg bød hver eneste af disse ånder vige bort fra mig, og de måtte adlyde… Efterhånden som jeg kom igennem rækken, kunne jeg mærke, hvordan jeg blev forløst og virkelig udfriet.
– Hver gang djævelen beynder at tale til mig, driver jeg ham på flugt i Jesu navn, slutter Birgit sin beretning i Udfordringens gadeavis.
Hvordan kom du til Svendborg, spørger vi nu 28 år senere:
– Jeg arbejdede på et gartneri i Odense, da jeg blev kristen. Jeg havde både fået et tilbud om at flytte til Århus og til Svendborg. Nyfrelst som jeg var, slog jeg op i Bibelen for at få vejledning. Mine øjne faldt på et sted i Apostlenes Gerninger, hvor der står: Stå op, gå mod syd ad den vej, der fører til Gaza… Så vidste jeg, at jeg skulle til Svendborg.

Englene stemte i

Der mødte hun sin kommende mand, Birger, der underviste på konservatoriet i Odense. Også han blev kristen en dag, da Birgit sammen med menigheden sang og spillede guitar på torvet i Svendborg.
– Jeg havde aldrig hørt noget så smukt, har han senere fortalt – så englene må have sunget godt med!
Birgit blev gift med Birger to år senere og var begge meget aktive i den lille pinsemenighed. Senere flyttede de til Herning, hvor de har boet lige siden – dog med et afbræk på Livets Ords bibelskole i Sverige i 1993, efterfulgt af 4 års tjeneste i Apostolsk Kirke i Silkeborg. Der ledte de lovsangen og hjalp til i cellegrupperne. I dag hører de til i Kristent Center i Herning.