Starter egen bibelskole i Pensacola

Dr. Michael Brown fyret fra Brownsville-skolen fordi han ikke ville underlægge sig Assemblies of GodTre personer har stået centralt i vækkelsen i Pensacola de sidste 5 år: John Kilpatrick som pastor, Steve Hill som evangelist og Michael Brown (billedet) som teolog. Kort før jul blev Brown imidlertid fritstillet som rektor for Brownsville Assem-blies of God’s bibelskole efter en diskussion med bestyrelsen om tilhørsforholdet til kirkesamfundet Assemblies of God. Bibelsko-len blev startet af Michael Brown i 1997 og har pt. 1000 elever.

„For ansvarlighedens skyld“

Assemblies of God har på foranledning af pastor Kilpatrick ydet betydelige lån til skolen, for at denne kunne købe sine egne faciliteter, og krævede derfor også, at skolens rektor formelt underlagde sig kirkesamfundet „for ansvarlighedens skyld“, som det hedder i bestyrelsens udtalelse. Man forventede i den forbindelse, at Brown selv skulle leve op til godkendel-sesreglerne for præster i Assemblies of God.
Ifølge Charisma syntes Michael Brown det ville være at gå på kompromis, idet skolen hele tiden har haft en åben profil.
Et forslag om at Kilpatrick skulle være skolens officielle overhoved „med meget lidt engagement“ blev ifølge bestyrelsens udtalelse vedtaget „efter stærk modstand“. Men senere udtrykte Brown bekymring over vedtagelsen og bad i stedet om, at skolen måtte blive overdraget til ham.

Tillidskrise

Det forslag blev afvist idet „det hverken vil være i menighedens eller skolens interesse“. På grund af denne diskussion opstod en tillidskrise, og et forslag om, at Brown skulle tage orlov et år blev fremsat for at „give tid til at genoprette ordentlige arbejdsforhold“. Efter at det også blev nægtet, besluttede skolens bestyrelse enstemmigt at fritstille Michael Brown som rektor for skolen.
Ifølge bestyrelsens udtalelse, ønsker Kilpatrick ikke at indtage nogen fjendtlig holdning i disse spørgsmål. Michael Brown blev imidlertid „chokeret og bedrøvet“ over tonen i bestyrelsens udtalelse.
– Den giver et totalt vrangbillede af mig og mit forhold til bestyrelsen og Kilpatrick, siger han til Charisma.

Medarbejderflugt

Ingen andre af skolens medarbejdere er blevet afskediget. Alligevel har 8 ud af 10 i medarbejderstaben valgt at trække sig ud af skolen.
Michael Brown selv starter en ny bibelskole i Pensacola sidst på måneden. Den kommer til at hedde „Fire School of Ministry“ (Ildens tjenesteskole) – et navn, som betegner den samme vision som skolen han stiftede i 1997 og nu har måttet forlade.