Dyrlæge starter arabisk menighed i Aalborg

Egypter samler kristne arabere i Missionsforbundets kirke Da Senot Elsabaa afsluttede sin uddannelse som dyrlæge i Egypten i midten af firserne, forestillede han sig næppe, at han en dag ville blive leder af en arabisk indvandrermenighed i Danmark.

Åndelige ting bør formidles på folks hjertesprog, mener Senot Elsabaa

Den 48-årige egypter bor med sin libanesiske kone Mari i udkanten af landsbyen Tolne i Vendsyssel syv kilometer fra Sindal. Der synes unægtelig meget langt til den egyptiske millionby Asyut 400 kilometer syd for Cairo, hvor Senot Elsabaa voksede op i en kristen familie.
– I vores by var halvfjerds procent af befolkningen kristen. Min familie tilhørte baptistkirken. Men selv om vi gik i kirke, blev den kristne tro aldrig personlig for mig i Egypten. Det skete først i 1992, da jeg var kommet til Danmark. Senere blev min kone og jeg døbt i Hjørring Baptistkirke.
Senot startede med sin kone en lille arabisk menighed i Aalborg for to et halvt år siden.
– Jeg havde kontakt med mange kristne arabiske familier i Nordjylland og vidste, at det var svært for dem at finde ind i danske menigheder. De havde behov for bibelundervisning og et kristent fællesskab på deres eget sprog.

Hjertesproget

I dag samler menigheden 20-30 voksne og børn til gudstjeneste i Missionsforbundets kirke Betania hver lørdag formiddag. Menigheden består hovedsagelig af kristne flygtninge- og indvandrerfamilier fra Egypten, Libanon og Irak.
Senot fortæller, at det er de færreste i den arabiske menighed, som også kommer til gudstjeneste i en dansk kirke.
– Det er ikke, fordi vi vil isolere os. Åndelige ting vedrører det inderste i vores liv, og der er større forståelse på modersmålet.
Senot er overbevist om, at kirken har en meget vigtig opgave i forhold til udlændinge i Danmark.
– Bed om, at flere udlændinge må møde kristne. Det er ikke nok at give folk viden om kristendommen. De skal kunne se Kristus i de kristnes liv og værdier, siger han.

Birthe Munck-Fairwood/-løb